Четвърти международен фолклорен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“

Изх. № РУО1-10519/11.03.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9818/04.03.2022 г.  на началника на РУО – Габрово, относно провеждане на Четвърти международен фолклорен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“, приложено Ви изпращам Регламент на фестивала.

 

Приложение:

  1. Регламент за провеждане на Четвърти международен фолклорен фестивал „Традиции, багри, красота през очите на нашите деца“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД