Шеста научно-практическа конференция, организирана от Педагогически колеж – Плевен

Изх. № РУО1-3956/08.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2800/30.01.2023 г. Ви уведомявам, че Педагогически колеж – Плевен организира Шеста научно-практическа конференция „Актуални политики и практики в образованието. Преподаване и учене за развитие на умения за 21 век“, която ще се проведе на 26 и 27 април 2024 г.

Срок за регистрация в платформата Педагогически колеж – Плевен – Научна конференция (univt-pleven.com) – 29 февруари 2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД