12-ти конкурс „Млади изобретатели“

Изх. № РУО1-17167/29.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № 15643/17.05.2024 г. Ви уведомявам, че организираният за 12-ти път от Фондация „Миню Балкански“ конкурс „Млади Изобретатели“ ще проведе на 22 юни 2024 г. Тази година за първи път конкурсът ще се проведе в гр. София, като домакин ще бъде Учебен комплекс „Българско школо“, гр. София. Те ще бъдат партньор и спонсор на конкурса.

Заявки ще се приемат до 15 юни 2024 г.

Линк за регистрация: https://forms.gle/TzPoEqonwFXrmYEK9

 

Приложение:

  1. Покана за участие в конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД