Обява за свободно работно място за длъжността „Технически сътрудник – домакин-архивар“ към отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ в Регионално управление на образованието – София-град

Обява