Oтчитане на Дейност 2 по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-40463/14.12.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТ

„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

ОТНОСНО: Начина на отчитане на Дейност 2 по проект „Образование за утрешния ден“                                

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В платформата на проект ОУД е добавена секция, в профилите на директор и счетоводител, за прикачване на разхоодооправдателни документи за закупената техника по д. 2.

Качено е и съобщение в платформата, което е видимо и в профили на директор и счетоводител.

Краен срок за прикачване на документите – 29.12.2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                                                                                     НАЧАЛНИК НА РУО

                                                                                     СОФИЯ-ГРАД