Oценяване на изпитните работи от държавните зрелостни изпити, сесия май – юни на учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-14397/17.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-128/15.05.2023 г., вх. №РУО1-14184/16.05.2023 г., Ви уведомявам, че оценяването на изпитните работи от държавните зрелостни изпити през предстоящата сесия май-юни на учебната 2022/2023 г. ще се осъществи, както следва:

 1. ДЗИ по български език и литература:
 • Оценяването на изпитните работи стартира на 22.05.2023 г. в 09.00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определения оценителски център – Професионална гимназия по електротехника и автоматика, район „Овча купел“, във всеки от дните на проверката от 07:30 ч. до 19:00 ч.
 • На 24.05.2023 г. оценителите, които желаят, могат от 07:30 ч. до 19:00 ч. да осъществяват оценяването само в домовете си, като оценителските центрове няма да са на разположение на оценителите.
 • Дейностите на председателя, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния STEM център (гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 21А).
 1. ДЗИ по математика, по информатика, по информационни технологии, по география и икономика, по история и цивилизации, по философия, по биология и здравно образование, по физика и астрономия, по химия и опазване на околната среда, по предприемачество, по изобразително изкуство, по музика:
 • Оценяването на изпитните работи стартира на 26.05.2023 г. в 09.00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определения оценителски център – Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, във всеки от дните на проверката от 07:30 ч. до 19:00 ч.
 • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния STEM център (гр. София, ул. „Драган Цанков“ № 21А).
 1. ДЗИ по английски език, по немски език, по руски език, по френски език, по испански език, по италиански език:
 • Оценяването на изпитните работи стартира на 26.05.2023 г. в 09.00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определения оценителски център – Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“ – във всеки от дните на проверката от 07:30 ч. до 19:00 ч.
 • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7).
 1. ДЗИ по румънски език, по корейски език, по японски език, по китайски език:
 • Оценяването на изпитните работи стартира на 01.06.2023 г. в 09.00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определения оценителски център – Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“, район „Изгрев“.
 • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7).

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище, които са включени в националните комисии за оценяване на писмените работи от ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2022/2023 година, като осигурите участието им в процеса на оценяване за съответния период, без да бъдат ангажирани в учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ