VII Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Изх. № РУО1-33813/17.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. №РУО1-33482/13.10.2023 г. Ви уведомявам, че предстои провеждането на VII Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г.

Право на участие в конкурса имат ученици от I до XII клас в следните категории:

  • стихотворение;
  • есе;
  • рисунка;
  • фотография;
  • мултимедийна презентация.

Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е 31 януари 2024 г.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурса.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)