XII Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ“

Изх. № РУО1-10600/29.03.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10174/27.03.2024 г. Ви уведомявам, че ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна, организира XII Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ“, Варна 2024 г. Темата, по която тази година ще работят участниците е „Приказки на Шарл Перо“. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година. Крайният срок за изпращане на конкурсните творби е 13 май 2024 г.

Всеки участник задължително се регистрира в електронна форма, която може да бъде намерена на сайта на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна: https://odk-varna.com/.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)