XIX Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“ Панагюрище, 2024

Изх. № РУО1-5970/23.02.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-5739/22.02.2024 г. Ви уведомявам, че на 20 и 21 април 2024 г. в град Панагюрище ще се проведе XIX Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен „Родолюбие“, организиран от Община Панагюрище и Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Панагюрище. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г.

Заявки за участие се приемат до 31.03.2024 г.

Моля да популяризирате информацията за фестивала в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД