XX Фестивал на хумора и шегата „Който се смее, дълго живее“

Изх. № РУО1-9176/19.03.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8443/12.03.2024 г. Ви уведомявам за предстоящото провеждане на XX Фестивал на хумора и шегата „Който се смее, дълго живее“ на 1 април 2024 г. в село Байлово, община Горна Малина, Софийска област.

Във фестивала могат да участват самодейни състави или индивидуални изпълнители в три възрастови групи: до 10 г., от 11 до 16 г. и над 16 г., в три раздела: хумористична песен, хумористичен танц или словесен хумор. Заявки за участие се приемат до 20 март 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Покана за участие.
  2. Регламент на фестивала.
  3. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД