XXVII Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“

Изх. №РУО1-1781/22.01.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе с вх. №РУО1-1533/18.01.2024 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XXVII Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“.

Моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с регламента на фестивала.

Приложение:

  1. Регламент на XXVII Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД