XXXII Национална конференция по литература, история и философия „Битие и време“

Изх. № РУО1-4827/15.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4245/12.02.2024 г. Ви уведомявам, че Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна, организира XXXII Национална конференция по литература, история и философия „Битие и време“ на тема „Границите в нас“.

 

Приложение:

  1. Регламент на конференцията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД