Kръгла маса на тема: „Проблеми при преподаването на романски езици“

На  17 май 2023 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе кръгла маса на тема: „Проблеми при преподаването на романски езици“, посветена на 30 годишнината от основаването на специалностите „Приложна лингвистика“ с романски езици. Форумът бе открит от доц. д-р Веска Кирилова, ръководител на катедра „Романистика“ към Филологическия факултет на университета. Под модераторството на гл. ас. д-р Павлина Рибарова, преподаватели по романски езици от СУ „Св. Климент Охридски“, Нов Български Университет и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ изнесоха доклади относно трудностите и предизвикателствата при преподаването на романските езици в съвременния контекст. Участниците представиха програмите, предлагани в съответните университети и специалности, обсъдиха актуални проблеми, свързани с потребностите и мотивацията на студентите, с новите подходи и други. По покана на организаторите, в кръглата маса взе участие и госпожа Вяра Любенова, председател на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, главен учител в столичната 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и преводач. Тя представи някои аспекти на преподаването на френски език във втория гимназиален етап и възможностите за осъществяване на връзка между средното и висшето образование в рамките на профилираното обучение по чужд език в модулите „Езикът чрез литературата“, „Култура и междукултурно общуване“ и избираемия модул „Различни, но близки“. Като пример за успешна практика тя даде серията лекции, изнесени пред ученическата аудитория от 9 ФЕГ от доцент д-р Георги Жечев, ръководител на катедрата „Романистика“ във ФКНФ към СУ „Свети Климент Охридски“, от доцент д-р Жана Кръстева, преподавател в специалност „Френска филология“ в СУ „Свети Климент Охридски“ и от гл. ас. д-р Павлина Рибарова, преподавател във ВТУ „Свети свети Кирил и Методий“.