Mеханизъм за съвместна работа на институциите

На 26.09.2023 г. в сградата на областната администрация се проведе заседание на областен координационен център във връзка с ПМС № 100/08.06.2018 г., за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст с участието на всички заинтересовани страни от област София-град. Обсъдиха се мерки, които да доведат до оптимизиране на работата на институциите.