STEM център в 78. СУ „Христо Смирненски“

STEM център по природни науки, изследвания и иновации (78su.net)

Днес, 24.02.2022 г., в 78. СУ „Христо Смирненски“ беше открит модерен STEM център – „Център по природни науки, изследвания и иновации“. Образователните софтуери, с които учителите ще имат възможност да работят на интерактивните екрани, разполагат с голям ресурс по отношение на образователно съдържание от различни дисциплини. Основната цел е да се повиши мотивацията на учениците, която е ключов елемент в образованието, за да се скъсят още повече различията сред децата и да се осигури устойчивост на знанията на младото поколение.

Гости на откриването бяха д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието София-град, д.ик.н. Янка Такева – председател на Съюза на българските учители, г-жа Ваня Станчева и г-жа Боянка Кънева – старши експерти в РУО – София-град, г-жа Анна Стойкова – общински съветник в Столична община, д-р Александра Александрова – заместник-кмет на СО – Район Банкя, г-жа Виолета Кирилова – началник отдел ОСДКСВО в  СО – Район Банкя, г-жа Румяна Николова – специалист  „Връзки с обществеността“ в  СО – Район Банкя, инж. Димитринка Колева-Васева – директор и инж. Анета Дякова ЗДУД в ПГТ „Алеко Константинов“ – гр. Банкя, г-жа Лили Ненова-Маркова – председател на Обществения съвет, старши инспектор Апостол Петров – началник на противопожарна служба – гр. Банкя, представители от строителна компания ТРИБИ ЕООД, представители на фирмите Юнион Интерактив ООД и Реконструкшън Ерато дизайн.

Елисавета Иванова и Цветан Стоянов, учители в 78. СУ „Христо Смирненски“ демонстрираха на гостите възможностите на zSpace-технологията и откриха многото възможности да подготвят интересен урок за учениците с 3D ефекти, комбиниран с графики. Гостите видяха какви са възможностите на  3D принтера, как се използва, как да подготвят групови игри и тестове, включващи преподавания учебен материал по предметите история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, технологии и предприемачество.

STEM обучението е нещо повече от преподаване на наука, технологии, инженерство и математика. Работата на учителите е да скъсят дистанцията между това, което се учи в училище и живота извън него. Отговорност на учителите е да покажат на учениците как могат да използват интегрираните умения, които придобиват в училище и извън класната стая и да им дадат водещата роля в урока.

Нека учениците ни бъдат експериментатори и откриватели!