XVIII национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас се проведе в София

XVIII национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас се проведе на 1 април 2023 г. във Факултета по математика и информатика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а учениците от софийското ТУЕС заеха челните места.

Националното състезание по компютърни мрежи се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас. В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, а във втория най-добре представилите се решават конкретна практическа задача, свързана с определен казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия. При подготовката си учениците ползват учебни материали, безплатно предоставени и разработени в рамките на мрежова академия на партньорска организация.

За всеки правилно решен проблем се присъждат точки, както и в зависимост от времето, което е използвано за решаването на казуса. Крайното класиране се извършва въз основа на сбора точки от двата кръга (с тегло по 50%).

Сред темите в конспекта бяха такива като: Компютърни системи и основни компоненти на компютърните системи; Модеми; Компютърни програми (софтуер); Диагностика, откриване на проблеми, поддържане, тестване; Базови средства за тестване на работа в мрежа (ping, telnet, lookup, tracert, ipconfig и други); Средства на ИТ за пренос на данни; Мрежови операционни системи; Архитектура на OSI модела; 8. Мрежови протоколи; Етернет технологии и стандарти; Видове достъп до интернет – dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi; Маршрутизиране на информацията; Сигурност и защита на информацията; Методи и алгоритми за кодиране. Симетрични алгоритми – DES, 3DES; 19. Асиметрични алгоритми; Електронен подпис; Виртуални частни мрежи и др.

На дванадесетокласниците, чийто резултат от теста и практическия казус на състезанието, приравнен към шестобална система, е отличен от 5.50 до 6.00, тази оценка се признава за резултат от кандидат-студентски изпит по специалността във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Поради парламентарни избори на 02.04.2023 всички победители ще получат наградите си на по-късен етап.