XXIII панаир по проекта на Националната търговско-банкова гимназия „Интегративно практическо обучение“

На 25 февруари 2022 г. в онлайн среда се проведе XXIII панаир по проекта на Националната търговско-банкова гимназия „Интегративно практическо обучение“, посветен на 109-та годишнина на гимназията. Официални гости на събитието бяха: акад. Николай Денков – министър на образованието и науката, г-жа Ирена Анастасова – председател на комисия по образованието и науката в 47 народно събрание, г-н Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, проф. Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство; д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град; д-р Янка Такева – председател на Съюза на българските учители, д-р Юлиян Петров – председател на учителския синдикат към конфедерация на труда „Подкрепа“, проф. д-р Мирослава Раковска – заместник-ректор на УНСС, проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Асоциацията на икономическите училища в България и зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ в УНСС, г-жа Мария Тодорова – директор на дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН, г-жа Даря Маврудиева, директор на Центъра на учебно тренировъчните предприятия към МОН, г-н Александър Попов – главен експерт в МОН, инж. Велина Томова, старши експерт в РУО, София – град.

Гостите дадоха изключително висока оценка за нивото на професионалната подготовка в гимназията, в която добрата теоретична подготовка на учениците е свързана и със сериозна практическа подготовка в сътрудничество с десетки спонсори и ментори на учебните предприятия – банки, фирми и застрахователни компании.

Националната търговско-банкова гимназия е най-голямата професионална гимназия в страната, в която се обучават 1 344 ученици по 6 специалности. Гимназията е член на световната мрежа на учебните предприятия PEN INTERNATIONAL и провежда обучение на най-голям брой учебни предприятия в света, организирани от едно учебно заведение, 60 на брой.

От 2000 г. в рамките на проекта отбори на гимназията са взели участие в повече от 70 международни панаири в САЩ, Германия, Швейцария, Франция, Финландия, Австрия, Словакия, Испания и са завоювани повече от 280 награди – отборни и индивидуални. През изминалата и през настоящата години панаирите на PEN INTERNATIONAL  бяха в онлайн среда и отборите на НТБГ участваха и се представиха отлично в състезания в Коста Рика, Латвия, Швейцария, Словения, Белгия.

В XXIII панаир взеха участие 22 учебни търговски банки, 6 учебни застрахователни компании и 32 учебни фирми. Проведени бяха стотици преговори, бяха сключени 991 сделки. Победители в панаира станаха: Учебни банки „Прайвет Банк” АД, „Трейд Инвест Банк“ АД, „Адванст Банк оф Комерс“ АД, Застрахователна компания „Армеец Джуниър“ АД, Учебни фирми „Пет Хелт Академи“ ООД, „Старата пекарна“ ООД, „Интерактив Стъдинг“ ООД, „Монд де Шокола“ ООД.

Откриването и закриването на XXIII панаир се предаваха на живо във Facebook и YouTube, а деловата част премина в Discord.