12.10.2017

Състезания и програми за обучение по английски език

Изх. № РУО1-23831/10.10.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-23174/05.10.2017 г., е необходимо да сведете до знанието на учителите по английски език приложената информация за състезания и програми за обучение, в които учениците, изучаващи английски език, могат да се включат през настоящата учебна година.

Приложения:

Съобщение за състезание “Spelling Bee”.

Съобщение за състезание “Bulgarian Creative Writing”.

Информация за програмата “Yes”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Конкурс  за благотворителна инициатива на ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1-23806/10.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Благотворител“, регистрирано с вх. № РУО1-23546/09.10.2017 г., Ви уведомявам, че посочената фондация организира конкурс  за благотворителна инициатива на ученици от VIII до XII клас от всички училищата в страната.

Срокът за включване на учениците е 31 октомври 2017 година.

В посочения линк ще намерите допълнителна информация, формуляр за кандидатстване и плакат за училището:http://www.blagotvoritel.org/page.php?P=101

Учениците ще имат възможност да развият уменията си да пишат и осъществяват свои собствен проект.За допълнителна информация – Екатерина Русева, координатор, GSM: +359885414038.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“

 

Изх. № РУО1-23463/ 09.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за две състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.

Моля информацията да бъде сведена до знанието на заинтересованите.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

 

Изх. № РУО 1-24205/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ за пета поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Творческата надпревара е посветена на предстоящата 75-годишнина от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, която ще се отбележи през 2018 година.

Участието на учениците в конкурса е начин както за придобиване на нови знания, така и за осмисляне на историята в контекста на съвремието и формиране на адекватна ценностна система.

Според регламента, в конкурса могат да се включат ученици от VІІІ до ХІІ клас. Те могат да избират между три теми за своите есета:

Първа тема: Ако машина на времето те „върне“ в България през март 1943 година, как би постъпил/а ?

Втора тема: Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва геноцид над определен етнос, какъв избор би направил/а и какви жертви би могъл/а да понесеш?

При оценката ще се имат предвид познанията за историческите събития и личната позиция, изразена при творческата интерпретация по темите.

Трета тема: Аз бях един от спасените...

Творбите по тази тема трябва да бъдат базирани на автентичната история на български евреи, преживели събитията през март 1943 година. Журито ще оцени изследователския дух на авторите - издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени.

Конкурсът стартира на 10 октомври 2017 година. Участниците трябва да изпращат своите произведения до 10 февруари 2018 г. на адрес: [email protected] или на адрес: Бургас 8000, пл. „Баба Ганка“ 4, ет. 4. Център„Алеф“. Материали и библиография по темите могат да бъдат намерени във виртуалната библиотека на сайта на „Алеф“ www.alef-bq.org Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на тържествена церемония през март 2018 г.

Ученическите есета ще бъдат оценени от авторитетно жури. Ще бъдат раздадени следните награди: I място - участие в едноседмичен международен конгрес за млади лидери в Херцлия, Израел за сметка на организаторите, II място - 300 лв, III място - 200 лв. Най-добрите автори от цялата страна ще участват в тържествената церемония по награждаване в Бургас през март 2018 г.

Моля да информирате учителите по български език и литература и по история и цивилизация и учениците от Вашето училище за конкурса и да окажете необходимото.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Две международни инициативи в областта на информатиката: Европейска седмица на програмирането и XIV Международно състезание „Бобър“

 

Изх. № РУО1- 24200/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23987/11.10.2017 г., Ви информирам за две международни инициативи в областта на информатиката:

  1. Европейска седмица на програмирането, която се провежда от 7-22 октомври 2017 г. и се координира в България от Дигиталната национална коалиция. Европейската седмица на програмирането има за цел да мотивира учениците да изучават информатика и да развиват своите умения. За участие в тази инициатива училищата се регистрират на адрес: http://event.codeweek.eu/. За въпроси и съдействие училищата могат да се обръщат към организаторите на адрес: [email protected] и на тел. 0899368857.
  2. XIV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, което се провежда от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас на 5.11.2017 г. в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“

 

Изх.№ РУО 1-24201/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-320/04.10.2017 г., вх. № РУО 1-23988/11.10.2017 г., приложено Ви изпращам статут на Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“, иницииран от община Велики Преслав.Конкурсът е в две основни направления - литературно творчество и художествени творби. Участниците са разпределени в три възрастови групи: 7-10години; 11-14 години и 15-18 години.

Проектът ще се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

 

Приложение: Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2017

две състезания по английски

Изх. № РУО1-23463/ 09.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за две състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.Моля информацията да бъде сведена до знанието на заинтересованите.

Приложения: съгласно текста.

            Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД