Природни науки и екология

12.03.2018

Национален конкурс за учители по биология за 2018 година

 

Изх. РУО1 – 5601/ 09.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява на Съюза на българските биолози за Национален конкурс за наградите за учители по биология за 2018 година, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева.

Приложение: съгласно текста

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.

 

Изх. № РУО1 – 5334/ 07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, от 17.03.2018 г. до 19.03.2018 г. в гр. Варна ще се проведе 50-а Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.

Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. Варна, СОК „Камчия“, ЧСУ „Юрий Гагарин“.

Регистрацията и настаняването  на участниците и ръководителите ще се състои на 16.03.2018 г. от 13.00 ч. до 17.30 ч. в Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, Детски оздравителен лагер (ДОЛ) „Черноморски“.

Осигурени са нощувки за участниците, ръководителите и гостите в ДОЛ „Черноморски“, както следва:

 • Настаняване на ученици – 40,00 лв.(в стая с четири легла);
 • Настаняване на възрастни – 45,00 лв.(в стая с две легла).

Посочените цени са за настаняване на човек на ден и включват настаняване в комфортни модерни хотелски стаи, пълен пансион, ползване на открити спортни площадки, денонощна неотложна медицинска помощ, денонощна охрана, ТV, паркинг.

Организирани посещения:

 • Посещение н Славянски център (безплатно);
 • Посещение на Музей на кристалите (безплатно);
 • Посещение на Солвей Соди АД (безплатно);
 • Посещение на Авиокосмически център с планетариум – 5лв. за възрастни  и 3лв. за деца. (по заявка). По време на посещението на Авиокосмическия център можете да разгледате интерактивен аналог на спускаем апарат „СОЮЗ-ТМА“ и да изслушате кратка беседа от космонавта-дубльор Красимир Стоянов. Беседата продължава в музея на космонавтиката, след което следва прожекция на филм в планетариума.
 • Посещение на турнир по хокей на трева.

Поради инструкции свързани със сигурността и опазване на живота и здравето на учениците, при посещението в Солвей Соди АД е необходимо да бъде дадено изричното информирано съгласие от родителите или законните представители на учениците, както и да бъдат предварително застраховани за това посещение. При регистрацията да се представят декларации и копия на застрахователните полици на учениците. При липса на декларация от родител и застраховка за съответния ученик, посещението не може да бъде осъществено.

Официалното откриване на олимпиадата ще се  състои на 16.03.2018г. от 17.30 часа в Актовата зала на ЧСУ „Юрий Гагарин“.

Ръководителите при регистрацията следва да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от олимпиадата, декларациите за информирано съгласие относно публикуване на снимки с участниците и декларациите за информирано съгласие във връзка с посещението на Солвей Соди АД се предоставят от ръководителите на експерта по ПНЕ в РУО – Варна при регистрацията.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За практическия кръг на олимпиадата всеки участник трябва да си осигури работно облекло /бяла престилка/.

Моля, в срок до 13,00 часа на 09.03.2018 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Резервациите за нощувките, за участие в официалната вечеря и посещенията ще бъдат направени съобразно реда на постъпване на заявки в РУО – Варна.

Настаняването ще става само при попълване на приложената заявка.

За допълнителна информация и въпроси: Дафинка Стоянова – ст. експерт ПНЕ, РУО – Варна, тел.0884404377, e-mail: d.stoyanova@ruo-varna.bg                                                                                            

Приложения:

1. Програма

2. Заявка за участие

3. Декларации

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Абонамент за списание „Природа“

 

Изх. № РУО1 – 5187/ 06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списание „Природа“ е научнопопулярно списание на Българската академия на науките, което се отпечатва от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ в четири книжки с годишен абонамент 16 лв. Списанието разпространява научни познания за целокупната природа, представя всички научни открития и тяхното практическо приложение, разкрива природните богатства на България и дава полезни научни, исторически и етнографски сведения.

Министерството на образованието и науката предостави ежегодно от 2013 г. до 2017 г. средства за абонамент на списанието в държавните и общинските училища, в които учебните предмети биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика се изучават като профилиращи. За този период бяха създадени условия в тези училища учителите и учениците да ползват информацията от списанието, да оценят неговата значимост за обучението.

Във връзка с доказаната полезност на списание „Природа“ както за учебния процес, така и за дейностите по интереси, моля да прецените целесъобразността и да направите абонамент за списанието със собствени средства или със средства от дарители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Участие в конкурс „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и ядрена енергетика“

 

Изх. № РУО1 – 5188/ 06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Техническият университет – София организира конкурс за „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и Ядрена енергетика“.

Конкурсът се организира за шеста поредна година, като в началото е бил предназначен само за студенти от Технически университет - София, а от две години в него вече участват и ученици. Замисълът е учениците и студентите да могат да представят свои разработки в аудитория от по-тесен кръг, не много официално, пред свои преподаватели в "домашна" обстановка. Докладите първо се предават в писмен вид (до края на март), а след това участниците подготвят и кратки презентации, които се представят пред жури (в края на април) от няколко преподаватели и представители на бъдещите работодатели.

Изисквания към докладите на участниците няма, дадена е пълна свобода, но темите трябва да са от областта на ядрената енергия или поне по нейната периферия. Това може да бъдат обзори или конкретни тематики, свързани с приложенията за медицината, транспорта, промишлеността и др. Разбира се и ядрената енергетика, заедно с нейната специфика - различни типове ядрени реактори, безопасност, ядрени горива, радиоактивни отпадъци и така нататък. При разглеждането, оценяването и класирането на докладите се взема предвид и тяхната степен на образование, за да има равенство. Акцентът обаче не е само върху състезателния елемент - важното е участниците да имат възможност да поработят самостоятелно и да се въвлекат в проблемите и особеностите на ядрената енергия. Поради тази причина всеки участник има възможност да работи с консултант от страна на университета, както при избора на тема, така и по-нататък при нейното разработване.

На най-добрите се осигурява възможност да представят докладите си на научна конференция, организирана от Българското ядрено дружество (INTERNATIONAL CONFERENCE NUCLEAR ENERGY FOR THE PEOPLE 10 - 13 September, 2018, Garden of Eden Resort, Sveti Vlas) и след това да бъдат отпечатани в научно списание.

Като част от наградите за всички участници е осигуреното участие в друга научна конференция, организирана от Български атомен форум - МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА - НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 6 юни - 8 юни 2018 г., в.к. “Ривиера”, Варна. На всички участници в конференцията освен настаняването и таксите за правоучастие се осигурява и транспорт, но тук е възможно да възникнат затруднения с учениците под 18 годишна възраст и за организирането на тяхното пътуване е нужно съдействието на техните учители и родители.

Има създаден й интернет сайт, от който могат да бъдат предавани докладите (другият начин е с електронна поща до filipov@tu-sofia.bg и където ще се публикува допълнителна информация - www.nucpower.info.

Моля тази информация да се сведе до знанието на учителите и учениците, с което да се предостави възможност за участие на учениците, проявяващи интерес към тематиката.

Приложение: Обява за конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2018

Празник на химията

 

Изх. № РУО1 – 3779/ 14.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отбелязване на 185 години от рождението на Алфред Нобел

Съюза на Химиците в България, Дружеството на учителите по химия и РУО-София

 

Организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 11 май 2018 г., петък, от  10:30 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - ул. „Г.С.Раковски” № 108 в зала 4.

 

Учениците, участващи в „Празника на химията“ ще имат възможност да представят с презентация или постерен доклад: кой е бил Алфред Нобел, има ли неговото изобретение принос за човечеството и какво е било завещанието му; както и някой от учените, получили Нобелова награда по химия от годината на учредяването на наградите през 1901 година до наши дни. Всеки участник може да избере лауреат, който според него е допринесъл много за развитието на химията и да представи неговото откритие. Най-интересните презентации и постерни доклади ще бъдат отличени със специални награди!

 

Добре дошли на „Празника на химията“ са и ученици, които с постерен доклад желаят да представят лауреат на Нобелова награда в от една от другите четири области – физиката, физиологията или медицината, литературата и за мир.

 

Нека всеки ученик се почувства част от празника, целящ да обедини любовта към знанието! Нека опознаем предшествениците си и осъзнаем колко много са ни завещали и да продължим тяхното дело: да търсим и откриваме познанието и на свой ред да го завещаем на бъдещите поколения!

 

Необходима е предварителна регистрация за участие, попълване на декларация за информирано съгласие и избор на тема за изготвяне на презентация или постерен доклад.

Приложение:

 1. Регистрационен формуляр
 2. Декларация за информирано съгласие
 3. Критерии за изработване на презентация или постерния доклад

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

14.02.2018

Първия за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“

Изх. РУО1-3666/13.02.2018

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Първият за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“ ще се проведе на 26-ти март (понеделник) 2018г. в компютърната зала на Физическия факултет, с начален час 10:00.

Майсторският клас се организира съвместно с Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Майсторският клас е подходящ за ученици на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието, учениците ще имат възможност в рамките на един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици.

След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учениците трябва да подготвят и представят: - кратко есе на английски език за мотивировката им за участие - препоръка от учител на български език.Регистрационна форма: https://indico.cern.ch/event/702411/registrations/40560/

Подборът на участниците ще бъде направен въз основа на тяхната мотивация за участие в майсторския клас и владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 05.03.2018

 

Д--Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № рд 02 – 406/ 06.02.2018 г.

на началника на РУО-София-град)

09.02.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по биология

 

Изх. № РУ01-2763/ 01.02.2018 г.                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/ 2018 г., заповед № РУО1 – 462/ 16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по биология и здравно образование, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 25.02.2018 год.

Начало: 9:00 часа

Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за І състезателна група /учебно съдържание VІІ клас/ - 86 точки;
 • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по стара уч. програма/- 99  точки;
 • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по нова уч. програма/ - 101 точки;
 • за ІІІ състезателна група /учебно съдържание ІХ клас/ - 122 точки;
 • за ІV състезателна група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 93 точки.

Домакини на олимпиадата са:

7 СУ “Св. Седмочисленици”, район „Средец“, ул.“Цар Иван Шишман” № 28 за първа възрастова група

Директор на училището: Маруся Никова

Телефони за връзка с училището: 02987370;

Електронен адрес: school7@mail.bg

119 СУ „Акад Михаил Арнаудов“, район „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11 за втора, трета и четвърта възрастови групи

Директор на училището: Диян Стаматов

Телефони за връзка с училището: 0897011903

Електронен адрес: m.ned_2007@abv.bg

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-319/ 30.01.208 г.

на началника на РУО – София-град)

31.01.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по астрономия

Изх. № РУО1 – 2275/ 29.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по астрономия, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 24.02.2018 год.

Начало на олимпиадата: 14:00 часа.

Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

Домакин на олимпиадата е 10. СУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1 /до Метростанция Младост 1/.

Директор на училището: Нели Филипова

Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 - канцелария;

Електронен адрес: tt10sou@abv.bg

Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по астрономия в 10 СУ са необходими 12 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 51 СУ – 1; 107 ОУ – 1; 120 ОУ – 1; 134 СУ – 1; 4 ОУ – 1; 30 СУ – 1; 45 ОУ – 1; СМГ – 1; 150 ОУ – 1; 42 ОУ – 1; 143 ОУ – 1; 138 СУ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на 10 СУ „Теодор Траянов“ до 09.02.2018 год.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава - учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РуО – София-град

31.01.2018

Организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

Изх. № РУ 01 – 2562/ 30.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 11.02.2018 год. от 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакини на олимпиада са:

За І възрастова група: 22 СОУ „Г. С. Раковски, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134.

Телефони за връзка с училището: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18. Електронен адрес: rakovski22sou@abv.bg.

За ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи: 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43.

Телефони за връзка с училището: 0884334164; 02 9879254; 02 9870659. Електронен адрес: denkoglu@mail.bg.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в 22 СУ „Георги С. Раковски“ и в 127 СУ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред:

В 22 СУ „Георги С. Раковски“ – 32 СУ -1; 105 СУ – 1; ЧСУ „ЕСПА“ – 1; 51 СУ – 1; 36 СУ – 1; 2 СУ – 1; 107 ОУ – 2; 18 СУ -1; 163 ОУ – 1; 38 ОУ – 1; ПЧМГ – 1; 112 ОУ – 1; 1 СУ – 1; 73 СУ – 1; ЧОУ „Образователни технологии“ – 1; 143 ОУ – 1; 125 СУ – 1; 128 СУ – 1; 104 ОУ – 1; 19 СУ – 1; 88 СУ – 1; 145 ОУ -1 ; 138 СУ – 1; 139 ОУ – 1; 79 СУ – 1;

В 127 СУ „Иван Денкоглу“ -  9 ФЕГ – 1; СГСАГ „Христо Ботев“ – 1; І АЕГ – 2; 91 НЕГ – 3; СМГ – 7; НУККЛИИЕК – 1; 18 СУ – 1; 73 СУ – 1; 164 ГПИЕ – 1; НПМГ – 6; 133 СУ – 1; ПЧМГ – 1; 35 СУ – 1; 134 СУ – 1; 68 СУ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на 22 СУ и на 127 СУ до 06.02.2018 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 11.02.2017 год. не по-късно от 07:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по физика

 

Изх. РУО1 – 2274/29.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2017 год. от 14:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакини на олимпиадата:

За първа възрастова група - ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова

Телефони за връзка с училището: 028221019  – пом. директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com

За втора, трета и четвърта възрастови групи - 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ район „Слатина“, ул. „Гео Милев“  Надежда Томова Николчева

Телефони за връзка с училището: 028721156  – пом. директор; 028721156 – канцелария.

Електронен адрес: suchem31@abv.bg

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по физика във ІІ АЕГ са необходими 27 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 1 СУ – 1; 105 СУ – 1; 107 ОУ – 1; 120 ОУ – 1; 122 ОУ – 1; 125 СУ – 2; 133 СУ – 1; 138 СУ – 1; 143 ОУ – 2; ПЧМГ – 1; СМГ – 1; ЧСУ „Света София“ – 1; 150 ОУ – 1; 19 СУ – 1; 2 СУ – 1; 20 ОУ – 1; 36 СУ – 1; 41 ОУ – 1; 49 ОУ – 1; 56 СУ – 1; 81 СУ – 2; 97 СУ – 1; НСУ „София“ – 1; ЧСЕУ „ЕСПА“ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на ІІ АЕГ до 07.02.2018 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 18.02.2018 год. не по-късно от 12:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава - учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.01.2018

Национално състезание „Турнир на младите физици“, 26-28 януари 2018 г., Враца

Изх. № РУО 1 – 731/ 11.01.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 год., от 26 до 28 януари 2018 год. в град Враца ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици“.

Организатори на Турнира са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието-Враца и ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца.

Турнирът на младите физици се провежда за петнадесети пореден път върху 12 от общо 17 задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици, информация за който е достъпна на интернет страницата на турнира на адрес: http://iypt.org/Home

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици“, както 12-те задачи, на английски и български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката и на интернет страницата на Националното състезание: https://iypt-bg.org/index.php . Работният език е български за селективните физични битки и английски – за финалните физични битки.

Очаква се всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотел „Хемус“ най-късно до 16,30 часа на 26 януари 2018 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

 1. Основните акценти във връзка с логистиката са:
 1. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/
 • В хотел „Хемус”, пл. Христо Ботев №1, гр. Враца http://hotelhemus.com/about/
 • Цените на нощувката на човек /за всички - ученици и ръководители на отбори/:

хотел

Цена на Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Цена на нощувката на човек в Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Хотел „Хемус”

/закуската е включена в цената на нощувката/

70,00 лв.

35,00 лв.

 

 

 • Настаняването в хотела ще се осъществява по реда на постъпване на заявките. Организаторите осигуряват хотелско настаняване на преференциални цени само за участниците в Националното състезанието и техните ръководители.
 • Хотелът не осигурява обяд и вечеря, но е в близост до множество места зо хранене.
 • Заявката за участие и за настаняване (Excel файл) в хотела се подават от училищата на електронен адрес: hristova_bogdana @yahoo.com.
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела.
 • При настаняването в хотела, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, дата на раждане, данни по лична карта (за ученици над 16 години), данни за издаването на фактура.
 1. Откриването и закриването на състезанието ще се осъществи в Конферентната зала на РУО – Враца, ет. 3, съгласно програмата.
 2. Официалната вечеря е организирана за всички участници и ще се проведе в ресторанта на хотел „Хемус“, гр. Враца (съгласно програмата). По време на вечерята е предвидено всеки отбор да представи по атрактивен начин в рамките на 3 (три) минути образователната институция, която представлява и членовете на отбора. При подаването на заявките за участие е необходимо да се опише накратко, в Word формат, как ще се представи образователната институция (мултимедийна презентация, филм, скеч, танц, демонстрация и т.н.) и необходимостта от техническо обезпечаване.
 3. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците и ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

II. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на Турнира са:

Състезателната част ще се проведе в зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца (бул. “Демокрация” №18, Враца 3000) http://www.pmg-vratsa.org/index.php

 1. В случай, че има участници от училищата, които са със специални образователни потребности, моля да напишат точно какви са необходимостите при подаването на заявките.
 2. Допускането на учениците до участие в Турнира ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в хотела, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и име на отбора, заверен с подпис на директора и печат на училището.

Заявките за участие по образец се приемат до 18 януари 2018 год, 17:00 часа

 • на електронен адрес: hristova_bogdana@yahoo.com
 • В несканиран вид, във формат Excell
 • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката
 • файлът-заявка да се наименува: IYPT_ruoХХХX_YYYY. xls (XXXX – името на областния център; YYYY – името на училището, напр. IYPT_ruoVRATSA_SUHrBotevOrqhovo.xls)
 • формулярът за представяне на отбора да се наименува: IYPT_XXXX_YYYY. doc (XXXX – името на отбора; YYYY – името на населеното място, напр. IYPT__Light_Vratsa.doc)

За допълнителна информация по всички въпроси свързани с организацията на втори кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици се обръщайте към г-жа Богдана Христова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Враца на телефони: 0894 385 002 и 0878 291 334

Приложение:

 1. Образец на заявка (Excel)
 2. Програма на турнира
 3. Формуляр за представяне на отбора (Word)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.12.2017

Открита педагогическа практика на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции"

 

Изх. РУО1 – 30535/ 28.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. на МОН за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по човекът и природата за VІ клас, на 18.01.2018 г. от 11.45 часа в 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ул. „Бъднина” №3, ще се проведе открита педагогическа практика на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции" – урок за нови знания, от част „Вещества и техните свойства“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от Христина Ананиева – учител по химия и опазване на околната среда и човекът и природата в 81. СУ „Виктор Юго“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ‒ СОФИЯ-ГРАД