Природни науки и екология

19.03.2018

Националното състезание по химия и опазване на околната среда

Изх. РУО1 – 6273/ 19.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/ 12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2017/ 2018 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2017/ 2018 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 23 март 2018 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1 , зала 210.

Начало на състезанието: 14:00 часа.

Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от старши експертите по природни науки и екология в РУО по ред и критерии, определени от тях. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.

При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • учебното съдържание обхваща всички класове;
 • резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 40 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 10 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда  – 7–12 клас, включително изчислителни задачи. Съставят се от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа - 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

            По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 21.03.2018 год. да изпратите на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg заявки по образец.

Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

            Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 13:30 часа на 23.03.2018 год.

            Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

            Критерии за определяне на участниците в състезанието:

Първите 6 участници с най-високи резултати от София-град формират отбора на София-град, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Първите 6 участници с най-високи резултати от НПМГ формират отбора на НПМГ, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Ако ученик, който е класиран за Националното състезание, се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

 

14.03.2018

Педагогическа практика на тема “Кръвоносна система на човека" – урок за нови знания

 

Изх. РУО1 – 5693/ 12.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. на МОН за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по човекът и природата за VІ клас, на 28.03.2018 г. от 12.15 часа в 34. ОУ „Стою Шишков“, район „Красно село“, ул. „Родопски извор” №43, ще се проведе открита педагогическа практика на тема “Кръвоносна система на човека" – урок за нови знания, от част „Структура и жизнени процеси на организмите“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от Катя Тончева – учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и човекът и природата в 34. ОУ „Стою Шишков“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

13.03.2018

Провеждане на 20 Юбилеен национален конкурс „ Космосът “ 2018

 

Изх. № РУО1-5694/12.03.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Еврика“, вх. №РУО1-4996/02.03.2018 г., Ви изпращам информация, регламент и регистрационен формуляр за участие в юбилейното 20-то издание на Националния конкурс за ученици „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Настоящата проява е включена в календарния план за извънкласните дейности на Министерството на образованието и науката.

Конкурсът е национален и в него могат да участват ученици от 8  до 18 години в различни направления.

Крайният срок за подаване на проекти и разработки е до 24 май 2018 г. на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ №1, Фондация „Еврика“ – за конкурса „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“.

Приложения:

1. Регламент

2. Формуляр на участника

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Второ съобщение за 46-тата НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА

 

Изх. РУО1 – 5459/ 08.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам Второто съобщение за 46-тата  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИКА”, 13 - 15 април 2018 г., Плевен.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2018

Национален конкурс за учители по биология за 2018 година

 

Изх. РУО1 – 5601/ 09.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам обява на Съюза на българските биолози за Национален конкурс за наградите за учители по биология за 2018 година, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий”

Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева.

Приложение: съгласно текста

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.

 

Изх. № РУО1 – 5334/ 07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, от 17.03.2018 г. до 19.03.2018 г. в гр. Варна ще се проведе 50-а Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.

Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. Варна, СОК „Камчия“, ЧСУ „Юрий Гагарин“.

Регистрацията и настаняването  на участниците и ръководителите ще се състои на 16.03.2018 г. от 13.00 ч. до 17.30 ч. в Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“, Детски оздравителен лагер (ДОЛ) „Черноморски“.

Осигурени са нощувки за участниците, ръководителите и гостите в ДОЛ „Черноморски“, както следва:

 • Настаняване на ученици – 40,00 лв.(в стая с четири легла);
 • Настаняване на възрастни – 45,00 лв.(в стая с две легла).

Посочените цени са за настаняване на човек на ден и включват настаняване в комфортни модерни хотелски стаи, пълен пансион, ползване на открити спортни площадки, денонощна неотложна медицинска помощ, денонощна охрана, ТV, паркинг.

Организирани посещения:

 • Посещение н Славянски център (безплатно);
 • Посещение на Музей на кристалите (безплатно);
 • Посещение на Солвей Соди АД (безплатно);
 • Посещение на Авиокосмически център с планетариум – 5лв. за възрастни  и 3лв. за деца. (по заявка). По време на посещението на Авиокосмическия център можете да разгледате интерактивен аналог на спускаем апарат „СОЮЗ-ТМА“ и да изслушате кратка беседа от космонавта-дубльор Красимир Стоянов. Беседата продължава в музея на космонавтиката, след което следва прожекция на филм в планетариума.
 • Посещение на турнир по хокей на трева.

Поради инструкции свързани със сигурността и опазване на живота и здравето на учениците, при посещението в Солвей Соди АД е необходимо да бъде дадено изричното информирано съгласие от родителите или законните представители на учениците, както и да бъдат предварително застраховани за това посещение. При регистрацията да се представят декларации и копия на застрахователните полици на учениците. При липса на декларация от родител и застраховка за съответния ученик, посещението не може да бъде осъществено.

Официалното откриване на олимпиадата ще се  състои на 16.03.2018г. от 17.30 часа в Актовата зала на ЧСУ „Юрий Гагарин“.

Ръководителите при регистрацията следва да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град.

Декларациите за несъгласие от родителите на участващите ученици за публично обявяване на резултатите от олимпиадата, декларациите за информирано съгласие относно публикуване на снимки с участниците и декларациите за информирано съгласие във връзка с посещението на Солвей Соди АД се предоставят от ръководителите на експерта по ПНЕ в РУО – Варна при регистрацията.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За практическия кръг на олимпиадата всеки участник трябва да си осигури работно облекло /бяла престилка/.

Моля, в срок до 13,00 часа на 09.03.2018 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Резервациите за нощувките, за участие в официалната вечеря и посещенията ще бъдат направени съобразно реда на постъпване на заявки в РУО – Варна.

Настаняването ще става само при попълване на приложената заявка.

За допълнителна информация и въпроси: Дафинка Стоянова – ст. експерт ПНЕ, РУО – Варна, тел.0884404377, e-mail: d.stoyanova@ruo-varna.bg                                                                                            

Приложения:

1. Програма

2. Заявка за участие

3. Декларации

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Абонамент за списание „Природа“

 

Изх. № РУО1 – 5187/ 06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списание „Природа“ е научнопопулярно списание на Българската академия на науките, което се отпечатва от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ в четири книжки с годишен абонамент 16 лв. Списанието разпространява научни познания за целокупната природа, представя всички научни открития и тяхното практическо приложение, разкрива природните богатства на България и дава полезни научни, исторически и етнографски сведения.

Министерството на образованието и науката предостави ежегодно от 2013 г. до 2017 г. средства за абонамент на списанието в държавните и общинските училища, в които учебните предмети биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика се изучават като профилиращи. За този период бяха създадени условия в тези училища учителите и учениците да ползват информацията от списанието, да оценят неговата значимост за обучението.

Във връзка с доказаната полезност на списание „Природа“ както за учебния процес, така и за дейностите по интереси, моля да прецените целесъобразността и да направите абонамент за списанието със собствени средства или със средства от дарители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Участие в конкурс „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и ядрена енергетика“

 

Изх. № РУО1 – 5188/ 06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Техническият университет – София организира конкурс за „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и Ядрена енергетика“.

Конкурсът се организира за шеста поредна година, като в началото е бил предназначен само за студенти от Технически университет - София, а от две години в него вече участват и ученици. Замисълът е учениците и студентите да могат да представят свои разработки в аудитория от по-тесен кръг, не много официално, пред свои преподаватели в "домашна" обстановка. Докладите първо се предават в писмен вид (до края на март), а след това участниците подготвят и кратки презентации, които се представят пред жури (в края на април) от няколко преподаватели и представители на бъдещите работодатели.

Изисквания към докладите на участниците няма, дадена е пълна свобода, но темите трябва да са от областта на ядрената енергия или поне по нейната периферия. Това може да бъдат обзори или конкретни тематики, свързани с приложенията за медицината, транспорта, промишлеността и др. Разбира се и ядрената енергетика, заедно с нейната специфика - различни типове ядрени реактори, безопасност, ядрени горива, радиоактивни отпадъци и така нататък. При разглеждането, оценяването и класирането на докладите се взема предвид и тяхната степен на образование, за да има равенство. Акцентът обаче не е само върху състезателния елемент - важното е участниците да имат възможност да поработят самостоятелно и да се въвлекат в проблемите и особеностите на ядрената енергия. Поради тази причина всеки участник има възможност да работи с консултант от страна на университета, както при избора на тема, така и по-нататък при нейното разработване.

На най-добрите се осигурява възможност да представят докладите си на научна конференция, организирана от Българското ядрено дружество (INTERNATIONAL CONFERENCE NUCLEAR ENERGY FOR THE PEOPLE 10 - 13 September, 2018, Garden of Eden Resort, Sveti Vlas) и след това да бъдат отпечатани в научно списание.

Като част от наградите за всички участници е осигуреното участие в друга научна конференция, организирана от Български атомен форум - МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА - НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 6 юни - 8 юни 2018 г., в.к. “Ривиера”, Варна. На всички участници в конференцията освен настаняването и таксите за правоучастие се осигурява и транспорт, но тук е възможно да възникнат затруднения с учениците под 18 годишна възраст и за организирането на тяхното пътуване е нужно съдействието на техните учители и родители.

Има създаден й интернет сайт, от който могат да бъдат предавани докладите (другият начин е с електронна поща до filipov@tu-sofia.bg и където ще се публикува допълнителна информация - www.nucpower.info.

Моля тази информация да се сведе до знанието на учителите и учениците, с което да се предостави възможност за участие на учениците, проявяващи интерес към тематиката.

Приложение: Обява за конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2018

Празник на химията

 

Изх. № РУО1 – 3779/ 14.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отбелязване на 185 години от рождението на Алфред Нобел

Съюза на Химиците в България, Дружеството на учителите по химия и РУО-София

 

Организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 11 май 2018 г., петък, от  10:30 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - ул. „Г.С.Раковски” № 108 в зала 4.

 

Учениците, участващи в „Празника на химията“ ще имат възможност да представят с презентация или постерен доклад: кой е бил Алфред Нобел, има ли неговото изобретение принос за човечеството и какво е било завещанието му; както и някой от учените, получили Нобелова награда по химия от годината на учредяването на наградите през 1901 година до наши дни. Всеки участник може да избере лауреат, който според него е допринесъл много за развитието на химията и да представи неговото откритие. Най-интересните презентации и постерни доклади ще бъдат отличени със специални награди!

 

Добре дошли на „Празника на химията“ са и ученици, които с постерен доклад желаят да представят лауреат на Нобелова награда в от една от другите четири области – физиката, физиологията или медицината, литературата и за мир.

 

Нека всеки ученик се почувства част от празника, целящ да обедини любовта към знанието! Нека опознаем предшествениците си и осъзнаем колко много са ни завещали и да продължим тяхното дело: да търсим и откриваме познанието и на свой ред да го завещаем на бъдещите поколения!

 

Необходима е предварителна регистрация за участие, попълване на декларация за информирано съгласие и избор на тема за изготвяне на презентация или постерен доклад.

Приложение:

 1. Регистрационен формуляр
 2. Декларация за информирано съгласие
 3. Критерии за изработване на презентация или постерния доклад

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

14.02.2018

Първия за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“

Изх. РУО1-3666/13.02.2018

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Първият за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“ ще се проведе на 26-ти март (понеделник) 2018г. в компютърната зала на Физическия факултет, с начален час 10:00.

Майсторският клас се организира съвместно с Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Майсторският клас е подходящ за ученици на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието, учениците ще имат възможност в рамките на един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици.

След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учениците трябва да подготвят и представят: - кратко есе на английски език за мотивировката им за участие - препоръка от учител на български език.Регистрационна форма: https://indico.cern.ch/event/702411/registrations/40560/

Подборът на участниците ще бъде направен въз основа на тяхната мотивация за участие в майсторския клас и владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 05.03.2018

 

Д--Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № рд 02 – 406/ 06.02.2018 г.

на началника на РУО-София-град)

09.02.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по биология

 

Изх. № РУ01-2763/ 01.02.2018 г.                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/ 2018 г., заповед № РУО1 – 462/ 16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по биология и здравно образование, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 25.02.2018 год.

Начало: 9:00 часа

Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за І състезателна група /учебно съдържание VІІ клас/ - 86 точки;
 • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по стара уч. програма/- 99  точки;
 • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по нова уч. програма/ - 101 точки;
 • за ІІІ състезателна група /учебно съдържание ІХ клас/ - 122 точки;
 • за ІV състезателна група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 93 точки.

Домакини на олимпиадата са:

7 СУ “Св. Седмочисленици”, район „Средец“, ул.“Цар Иван Шишман” № 28 за първа възрастова група

Директор на училището: Маруся Никова

Телефони за връзка с училището: 02987370;

Електронен адрес: school7@mail.bg

119 СУ „Акад Михаил Арнаудов“, район „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11 за втора, трета и четвърта възрастови групи

Директор на училището: Диян Стаматов

Телефони за връзка с училището: 0897011903

Електронен адрес: m.ned_2007@abv.bg

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-319/ 30.01.208 г.

на началника на РУО – София-град)

31.01.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по астрономия

Изх. № РУО1 – 2275/ 29.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по астрономия, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 24.02.2018 год.

Начало на олимпиадата: 14:00 часа.

Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

Домакин на олимпиадата е 10. СУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1 /до Метростанция Младост 1/.

Директор на училището: Нели Филипова

Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 - канцелария;

Електронен адрес: tt10sou@abv.bg

Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по астрономия в 10 СУ са необходими 12 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 51 СУ – 1; 107 ОУ – 1; 120 ОУ – 1; 134 СУ – 1; 4 ОУ – 1; 30 СУ – 1; 45 ОУ – 1; СМГ – 1; 150 ОУ – 1; 42 ОУ – 1; 143 ОУ – 1; 138 СУ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на 10 СУ „Теодор Траянов“ до 09.02.2018 год.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава - учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РуО – София-град