Природни науки и екология

07.03.2018

Участие в конкурс „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и ядрена енергетика“

 

Изх. № РУО1 – 5188/ 06.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Техническият университет – София организира конкурс за „Най-добър доклад за студенти и ученици – Ядрена техника и Ядрена енергетика“.

Конкурсът се организира за шеста поредна година, като в началото е бил предназначен само за студенти от Технически университет - София, а от две години в него вече участват и ученици. Замисълът е учениците и студентите да могат да представят свои разработки в аудитория от по-тесен кръг, не много официално, пред свои преподаватели в "домашна" обстановка. Докладите първо се предават в писмен вид (до края на март), а след това участниците подготвят и кратки презентации, които се представят пред жури (в края на април) от няколко преподаватели и представители на бъдещите работодатели.

Изисквания към докладите на участниците няма, дадена е пълна свобода, но темите трябва да са от областта на ядрената енергия или поне по нейната периферия. Това може да бъдат обзори или конкретни тематики, свързани с приложенията за медицината, транспорта, промишлеността и др. Разбира се и ядрената енергетика, заедно с нейната специфика - различни типове ядрени реактори, безопасност, ядрени горива, радиоактивни отпадъци и така нататък. При разглеждането, оценяването и класирането на докладите се взема предвид и тяхната степен на образование, за да има равенство. Акцентът обаче не е само върху състезателния елемент - важното е участниците да имат възможност да поработят самостоятелно и да се въвлекат в проблемите и особеностите на ядрената енергия. Поради тази причина всеки участник има възможност да работи с консултант от страна на университета, както при избора на тема, така и по-нататък при нейното разработване.

На най-добрите се осигурява възможност да представят докладите си на научна конференция, организирана от Българското ядрено дружество (INTERNATIONAL CONFERENCE NUCLEAR ENERGY FOR THE PEOPLE 10 - 13 September, 2018, Garden of Eden Resort, Sveti Vlas) и след това да бъдат отпечатани в научно списание.

Като част от наградите за всички участници е осигуреното участие в друга научна конференция, организирана от Български атомен форум - МЕЖДУНАРОДЕН ЯДРЕН ФОРУМ БЪЛГАРСКАТА АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА - НАЦИОНАЛНА, РЕГИОНАЛНА И СВЕТОВНА ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ, 6 юни - 8 юни 2018 г., в.к. “Ривиера”, Варна. На всички участници в конференцията освен настаняването и таксите за правоучастие се осигурява и транспорт, но тук е възможно да възникнат затруднения с учениците под 18 годишна възраст и за организирането на тяхното пътуване е нужно съдействието на техните учители и родители.

Има създаден й интернет сайт, от който могат да бъдат предавани докладите (другият начин е с електронна поща до filipov@tu-sofia.bg и където ще се публикува допълнителна информация - www.nucpower.info.

Моля тази информация да се сведе до знанието на учителите и учениците, с което да се предостави възможност за участие на учениците, проявяващи интерес към тематиката.

Приложение: Обява за конкурса

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2018

Празник на химията

 

Изх. № РУО1 – 3779/ 14.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отбелязване на 185 години от рождението на Алфред Нобел

Съюза на Химиците в България, Дружеството на учителите по химия и РУО-София

 

Организират “Празник на химията”, който ще се проведе на 11 май 2018 г., петък, от  10:30 часа в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи - ул. „Г.С.Раковски” № 108 в зала 4.

 

Учениците, участващи в „Празника на химията“ ще имат възможност да представят с презентация или постерен доклад: кой е бил Алфред Нобел, има ли неговото изобретение принос за човечеството и какво е било завещанието му; както и някой от учените, получили Нобелова награда по химия от годината на учредяването на наградите през 1901 година до наши дни. Всеки участник може да избере лауреат, който според него е допринесъл много за развитието на химията и да представи неговото откритие. Най-интересните презентации и постерни доклади ще бъдат отличени със специални награди!

 

Добре дошли на „Празника на химията“ са и ученици, които с постерен доклад желаят да представят лауреат на Нобелова награда в от една от другите четири области – физиката, физиологията или медицината, литературата и за мир.

 

Нека всеки ученик се почувства част от празника, целящ да обедини любовта към знанието! Нека опознаем предшествениците си и осъзнаем колко много са ни завещали и да продължим тяхното дело: да търсим и откриваме познанието и на свой ред да го завещаем на бъдещите поколения!

 

Необходима е предварителна регистрация за участие, попълване на декларация за информирано съгласие и избор на тема за изготвяне на презентация или постерен доклад.

Приложение:

 1. Регистрационен формуляр
 2. Декларация за информирано съгласие
 3. Критерии за изработване на презентация или постерния доклад

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

14.02.2018

Първия за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“

Изх. РУО1-3666/13.02.2018

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Първият за България международен майсторски клас на ЦЕРН „Hands on Particle Physics“ ще се проведе на 26-ти март (понеделник) 2018г. в компютърната зала на Физическия факултет, с начален час 10:00.

Майсторският клас се организира съвместно с Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Майсторският клас е подходящ за ученици на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието, учениците ще имат възможност в рамките на един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици.

След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учениците трябва да подготвят и представят: - кратко есе на английски език за мотивировката им за участие - препоръка от учител на български език.Регистрационна форма: https://indico.cern.ch/event/702411/registrations/40560/

Подборът на участниците ще бъде направен въз основа на тяхната мотивация за участие в майсторския клас и владеене на английски език.

Краен срок за кандидатстване: 05.03.2018

 

Д--Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № рд 02 – 406/ 06.02.2018 г.

на началника на РУО-София-град)

09.02.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по биология

 

Изх. № РУ01-2763/ 01.02.2018 г.                                        

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/ 2018 г., заповед № РУО1 – 462/ 16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по биология и здравно образование, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 25.02.2018 год.

Начало: 9:00 часа

Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки, както следва:

 • за І състезателна група /учебно съдържание VІІ клас/ - 86 точки;
 • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по стара уч. програма/- 99  точки;
 • за ІІ състезателна група /учебно съдържание VІІІ клас по нова уч. програма/ - 101 точки;
 • за ІІІ състезателна група /учебно съдържание ІХ клас/ - 122 точки;
 • за ІV състезателна група /учебно съдържание ІХ и Х клас/ - 93 точки.

Домакини на олимпиадата са:

7 СУ “Св. Седмочисленици”, район „Средец“, ул.“Цар Иван Шишман” № 28 за първа възрастова група

Директор на училището: Маруся Никова

Телефони за връзка с училището: 02987370;

Електронен адрес: school7@mail.bg

119 СУ „Акад Михаил Арнаудов“, район „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11 за втора, трета и четвърта възрастови групи

Директор на училището: Диян Стаматов

Телефони за връзка с училището: 0897011903

Електронен адрес: m.ned_2007@abv.bg

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-319/ 30.01.208 г.

на началника на РУО – София-град)

31.01.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по астрономия

Изх. № РУО1 – 2275/ 29.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по астрономия, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по астрономия ще се проведе на 24.02.2018 год.

Начало на олимпиадата: 14:00 часа.

Продължителност: 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, които имат оценка най-малко половината от максималния брой точки, т.е. най-малко 30 точки.

Домакин на олимпиадата е 10. СУ „Теодор Траянов”, район „Младост-1”, ул. „Методи Андонов” № 1 /до Метростанция Младост 1/.

Директор на училището: Нели Филипова

Телефон за връзка с училището: 0884801642 – директор, 8747178 - канцелария;

Електронен адрес: tt10sou@abv.bg

Маршрути до училището: метро, автобуси № 306, № 111, № 4, № 314 спирка „Младост 1 и 88; толей №5.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по астрономия в 10 СУ са необходими 12 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 51 СУ – 1; 107 ОУ – 1; 120 ОУ – 1; 134 СУ – 1; 4 ОУ – 1; 30 СУ – 1; 45 ОУ – 1; СМГ – 1; 150 ОУ – 1; 42 ОУ – 1; 143 ОУ – 1; 138 СУ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на 10 СУ „Теодор Траянов“ до 09.02.2018 год.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава - учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РуО – София-град

31.01.2018

Организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

Изх. № РУ 01 – 2562/ 30.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе на 11.02.2018 год. от 09:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 75.

Домакини на олимпиада са:

За І възрастова група: 22 СОУ „Г. С. Раковски, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 134.

Телефони за връзка с училището: 02 052 09 51; 02 952 08 65; 02 952 21 18. Електронен адрес: rakovski22sou@abv.bg.

За ІІ, ІІІ и ІV възрастови групи: 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, район Средец, ул. „Парчевич“ № 43.

Телефони за връзка с училището: 0884334164; 02 9879254; 02 9870659. Електронен адрес: denkoglu@mail.bg.

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда в 22 СУ „Георги С. Раковски“ и в 127 СУ са необходими квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред:

В 22 СУ „Георги С. Раковски“ – 32 СУ -1; 105 СУ – 1; ЧСУ „ЕСПА“ – 1; 51 СУ – 1; 36 СУ – 1; 2 СУ – 1; 107 ОУ – 2; 18 СУ -1; 163 ОУ – 1; 38 ОУ – 1; ПЧМГ – 1; 112 ОУ – 1; 1 СУ – 1; 73 СУ – 1; ЧОУ „Образователни технологии“ – 1; 143 ОУ – 1; 125 СУ – 1; 128 СУ – 1; 104 ОУ – 1; 19 СУ – 1; 88 СУ – 1; 145 ОУ -1 ; 138 СУ – 1; 139 ОУ – 1; 79 СУ – 1;

В 127 СУ „Иван Денкоглу“ -  9 ФЕГ – 1; СГСАГ „Христо Ботев“ – 1; І АЕГ – 2; 91 НЕГ – 3; СМГ – 7; НУККЛИИЕК – 1; 18 СУ – 1; 73 СУ – 1; 164 ГПИЕ – 1; НПМГ – 6; 133 СУ – 1; ПЧМГ – 1; 35 СУ – 1; 134 СУ – 1; 68 СУ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на 22 СУ и на 127 СУ до 06.02.2018 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 11.02.2017 год. не по-късно от 07:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Придружителите и участниците да се явят в училищата домакини до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Организиране и провеждане на Областен кръг на олимпиада по физика

 

Изх. РУО1 – 2274/29.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 5411/10.10.2017 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РУО1 – 462 /16.10.2017 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по физика, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на 18.02.2017 год. от 14:00 часа.

Продължителност 4 астрономически часа за всички възрастови групи.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой точки – 20.

Домакини на олимпиадата:

За първа възрастова група - ІІ Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”, район „Триадица”, ж.к. „Стрелбище“, ул. „Траянова врата” 26 /входът е откъм ул. „Твърдишки проход“.

Директор на училището: Емилия Цветанова Лазарова

Телефони за връзка с училището: 028221019  – пом. директор; 028283679 – канцелария.

Електронен адрес: 2els.bg@gmail.com

За втора, трета и четвърта възрастови групи - 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ район „Слатина“, ул. „Гео Милев“  Надежда Томова Николчева

Телефони за връзка с училището: 028721156  – пом. директор; 028721156 – канцелария.

Електронен адрес: suchem31@abv.bg

За организацията и провеждането на областния кръг на олимпиадата по физика във ІІ АЕГ са необходими 27 квестори, които се осигуряват от училищата при следния ред: 1 СУ – 1; 105 СУ – 1; 107 ОУ – 1; 120 ОУ – 1; 122 ОУ – 1; 125 СУ – 2; 133 СУ – 1; 138 СУ – 1; 143 ОУ – 2; ПЧМГ – 1; СМГ – 1; ЧСУ „Света София“ – 1; 150 ОУ – 1; 19 СУ – 1; 2 СУ – 1; 20 ОУ – 1; 36 СУ – 1; 41 ОУ – 1; 49 ОУ – 1; 56 СУ – 1; 81 СУ – 2; 97 СУ – 1; НСУ „София“ – 1; ЧСЕУ „ЕСПА“ – 1;

Квесторите /неспециалисти по предмета/ се назначават със заповед на директора и имената им се съобщават по телефона или се изпращат на електронния адрес  на ІІ АЕГ до 07.02.2018 год.

Квесторите имат следните задължения:

 • да се явят в училището домакин на 18.02.2018 год. не по-късно от 12:50 часа
 • да заемат местата си по зали, след проведен инструктаж от страна на директора
 • да осъществят инструктаж на учениците
 • да предадат на директора на училището домакин пликовете със състезателни материали.

Директорът на училището, чиито ученици ще се явят на областния кръг на олимпиадата независимо от броя им със заповед назначава - учител придружител в деня на провеждането.

Придружителите и участниците се явят в училището домакин до 13:20 часа и заемат работните си места до 13:40 часа. Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи – моливи и други пособия (линия, пергел, транспортир).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.01.2018

Национално състезание „Турнир на младите физици“, 26-28 януари 2018 г., Враца

Изх. № РУО 1 – 731/ 11.01.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката, определяща дейностите по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 год., от 26 до 28 януари 2018 год. в град Враца ще се проведе Националното състезание „Турнир на младите физици“.

Организатори на Турнира са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието-Враца и ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца.

Турнирът на младите физици се провежда за петнадесети пореден път върху 12 от общо 17 задачи, подготвени предварително от Международния организационен комитет на Международния турнир на младите физици, информация за който е достъпна на интернет страницата на турнира на адрес: http://iypt.org/Home

Регламентът на Националното състезание „Турнир на младите физици“, както 12-те задачи, на английски и български език, върху които ще се проведе състезанието, са обявени на интернет страницата на Министерство на образованието и науката и на интернет страницата на Националното състезание: https://iypt-bg.org/index.php . Работният език е български за селективните физични битки и английски – за финалните физични битки.

Очаква се всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотел „Хемус“ най-късно до 16,30 часа на 26 януари 2018 г. с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на Националното състезание „Турнир на младите физици“.

 1. Основните акценти във връзка с логистиката са:
 1. Регистрация и настаняване на участниците /ученици и техните ръководители/
 • В хотел „Хемус”, пл. Христо Ботев №1, гр. Враца http://hotelhemus.com/about/
 • Цените на нощувката на човек /за всички - ученици и ръководители на отбори/:

хотел

Цена на Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Цена на нощувката на човек в Двойна стая

/закуската е включена в цената на нощувката/

Хотел „Хемус”

/закуската е включена в цената на нощувката/

70,00 лв.

35,00 лв.

 

 

 • Настаняването в хотела ще се осъществява по реда на постъпване на заявките. Организаторите осигуряват хотелско настаняване на преференциални цени само за участниците в Националното състезанието и техните ръководители.
 • Хотелът не осигурява обяд и вечеря, но е в близост до множество места зо хранене.
 • Заявката за участие и за настаняване (Excel файл) в хотела се подават от училищата на електронен адрес: hristova_bogdana @yahoo.com.
 • Заплащането на нощувките ще бъде извършвано при настаняването в хотела.
 • При настаняването в хотела, ръководителите трябва да представят списък с трите имена на учениците, дата на раждане, данни по лична карта (за ученици над 16 години), данни за издаването на фактура.
 1. Откриването и закриването на състезанието ще се осъществи в Конферентната зала на РУО – Враца, ет. 3, съгласно програмата.
 2. Официалната вечеря е организирана за всички участници и ще се проведе в ресторанта на хотел „Хемус“, гр. Враца (съгласно програмата). По време на вечерята е предвидено всеки отбор да представи по атрактивен начин в рамките на 3 (три) минути образователната институция, която представлява и членовете на отбора. При подаването на заявките за участие е необходимо да се опише накратко, в Word формат, как ще се представи образователната институция (мултимедийна презентация, филм, скеч, танц, демонстрация и т.н.) и необходимостта от техническо обезпечаване.
 3. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците и ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

II. Основните акценти във връзка с организацията и провеждането на Турнира са:

Състезателната част ще се проведе в зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, Враца (бул. “Демокрация” №18, Враца 3000) http://www.pmg-vratsa.org/index.php

 1. В случай, че има участници от училищата, които са със специални образователни потребности, моля да напишат точно какви са необходимостите при подаването на заявките.
 2. Допускането на учениците до участие в Турнира ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията в хотела, окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и име на отбора, заверен с подпис на директора и печат на училището.

Заявките за участие по образец се приемат до 18 януари 2018 год, 17:00 часа

 • на електронен адрес: hristova_bogdana@yahoo.com
 • В несканиран вид, във формат Excell
 • да са попълнени всички клетки от таблиците в заявката
 • файлът-заявка да се наименува: IYPT_ruoХХХX_YYYY. xls (XXXX – името на областния център; YYYY – името на училището, напр. IYPT_ruoVRATSA_SUHrBotevOrqhovo.xls)
 • формулярът за представяне на отбора да се наименува: IYPT_XXXX_YYYY. doc (XXXX – името на отбора; YYYY – името на населеното място, напр. IYPT__Light_Vratsa.doc)

За допълнителна информация по всички въпроси свързани с организацията на втори кръг на Националното състезание „Турнир на младите физици се обръщайте към г-жа Богдана Христова – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Враца на телефони: 0894 385 002 и 0878 291 334

Приложение:

 1. Образец на заявка (Excel)
 2. Програма на турнира
 3. Формуляр за представяне на отбора (Word)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.12.2017

Открита педагогическа практика на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции"

 

Изх. РУО1 – 30535/ 28.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 5/ 30.11.2015 г. на МОН за общообразователна подготовка и прилагане на новата учебна програма по човекът и природата за VІ клас, на 18.01.2018 г. от 11.45 часа в 81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, ул. „Бъднина” №3, ще се проведе открита педагогическа практика на тема “Условия и признаци за протичане на химичните реакции" – урок за нови знания, от част „Вещества и техните свойства“ на интегрирания предмет човекът и природата.

Урокът ще бъде представен от Христина Ананиева – учител по химия и опазване на околната среда и човекът и природата в 81. СУ „Виктор Юго“.

Моля да уведомите учителите по природни науки – биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и човекът и природата във Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО ‒ СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

 

Изх. № РУО1 – 30451/ 22.12.2017 г..

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105/19.12.2017 г. и вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомяваме, че от 10 до 16 януари 2018 в гр. Алматъ, Република Казахстан ще се проведе 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика за ученици от средните училища.

В Олимпиадата могат да участват отбори от природо-математическите гимназии и паралелки на страната. Съставът на всеки отбор включва 7 участници:3-ма участници по математика, 2-ма – по физика и 2-ма – по информатика, 1-2 ръководители (учители по физика, математика, информатика), които владеят един от трите официални езика на олимпиадата: руски, английски или казахстански. Допуска се участие на отбори в непълен състав. Регламентът включва така правоучастие в размер  на 100$ за участник и за ръководител. Допълнителна информация за условията за участие може да се получи на сайта: www.fizmat.kz.

Министерството на образованието и науката не поема финансови и организационни ангажименти при участие на отбори от България 14-та международна жаутъковска олимпиада по физика, математика и информатика.

 

Адресът на Организационния комитет е:

Република Казахстан, пощенски код 050040, град Алматъ, ул. „Бухар жърау“ 36, нетърговски акционерно дружество „Републиканско физико–математическо училище“, тел/факс +77273950177, тел. +77273950183, +77273950185, fizmatschool1972@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

„EкоЛаб“ - проект на Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-29061  / 08.12. 2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния политехнически музей, постъпило с вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че музеят реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. Проектът се нарича „EкоЛаб“ и цели да формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и възпитава екологична култура.

Програмата на проекта е разделена на две части: теоретична и експериментална. Целта на занятията е не само получаване на нови знания, но и формиране  устойчиви нагласи и модели на поведение за опазване на природата, като включват игрови елементи, забавни са и провокират позитивни емоции.

Основните теми са свързани с кръговрата на водата, рециклирането и горивата. Във всяка тема теоретичната част протича под формата на диалог. Той е подкрепен от мултимедийна презентация и ориентирано към действие обучение, а експериментите се изпълняват от участниците под ръководството на водещия. Чрез провежданите демонстрации и опити се дава възможност за самостоятелни открития, развиват се нови умения и начини на работа в екип и взаимопомощ, усещане за принадлежност към групата и собствена значимост. Проектът създава условия за осъзнато подобряване на живота на участниците. Те се  запознават с основните закономерности и явления, протичащи в природата. Научават как  да я пазят ежедневно и как да ограничават последиците от замърсяването й и от вредните промени в климата.

В заниманията се прилагат най-новите тенденции и добри практики в съвременната музейна педагогика, отговарящи на новата мисия на музеите като катализатор за образовано гражданско общество. Обръща се специално внимание на групите в неравностойно положение – деца със специални потребности и младежи с девиантно поведение.

Освен в музея, заниманията се провеждат и изнесено – в училища и рехабилитационни центрове.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

23.11.2017

Регламент на олимпиадата по физика за учебната 2017/2018 година

 

Изх. РУО1 – 27659/ 22.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 год., регламента на олимпиадата по физика и заповед № РУО1- 462/16.10.2017 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 14 януари 2018 год. Начало 14:00 часа.
 • Областен – на 18 февруари 2018 год. Начало 14:00 часа.
 • Национален – на 27 и 29 април 2018 год. в гр. Русе

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

Първа състезателна група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ кл.

Втора състезателна група - ученици, които през настоящата година са в VІІІ клас или изучават учебно съдържание за VІІІ клас.

Трета състезателна група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас.

Четвърта състезателна група - ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за Х, ХІ или ХІІ клас, както и ученици от другите състезателни групи, които се подготвят по програмата за Международната олимпиада по физика.

При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до старши експертите по природни науки и екология в РУО до пет работни дни преди провеждане на общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове. Не се разрешава промяна на възрастовата група при участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка  и в съответствие с учебна програма за общински кръг на олимпиада по физика. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.

2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по физика ще бъдат публикувани на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg на  14.01.2018 год. в 13.30 часа.

3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.30 ч. на 14.01.2018 г.

4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на народната просвета.

5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани същия ден на сайта по Природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.

6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на двамата проверители. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки.

На 23.01.2018 год. от 8:30 часа до 17.30 часа в РУО – София-град в стая № 416 на старши експертите по природни науки и екология Петя Иванова и Камен Радев се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписан от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, моля да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

Ново! 3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

V. Областен кръг

Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи: за учениците от първата и втората възрастови групи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи 2 задачи от задължителната и 1 задача от профилираната подготовка. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.

Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             

Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, определа със заповед на началника на РУО – София-град.

Индивидуалните резултати на учениците от първа състезателна група от областния кръг на олимпиадата по физика, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за първа състезателна група резултатите се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в него се определят след окончателна проверка на писмените работи от областния кръг, която се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас и ІХ клас - от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас - от 50 до 60 ученици.

Темите за Националния кръг включват: първа състезателна група - 3 задачи от ЗП за VІІ клас; втора състезателна група – 3 задачи от ЗП/ ООП за VІІІ клас; трета състезателна група – 1 задача от ЗП и 2 задачи от ПП за ІХ клас; четвърта състезателна група – 1 задача от ЗП и 3 задачи от ПП за Х – ХІІ клас.

Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за първа, втора, трета състезателни групи е 4 астрономически часа, а за четвъртата – 5 астрономически часа.

Учениците от четвъртата състезателна група, класирани на първите 20 места, участват във втори етап. Във втори етап учениците решават 2 експериментални задачи с продължителност 2,5 астрономически часа /по програма на МОФ/.

Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяване на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.

По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.       

За допълнителна информация: 02 935 60 75, 02935 60 84 и 0888395198 старши експерти по природни науки и екология Петя Иванова и Камен Радев.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД