Природни науки и екология

20.10.2017

Х - то  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

 

Изх. РУО1-24908/ 19.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Съгласно утвърдения със заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката График за провеждане на националните състезания през учебната 2017/ 2018 г. от 02.12.2017 г. до 03.12.2017 г. в град Плевен ще се проведе Х - тото  Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

Темата на състезанието за учебната 2017/ 2018 год. е „Вдъхновения от природата“.

Съгласно регламента на състезанието право на участие имат всички ученици от страната, които:

 

  • През настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас на ОУ, СУ, гимназии, както и в VІІІ, ІХ, Х клас на профилирани паралелки в гимназии и СУ с интензивно изучаване на чужд език;
  • Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология“;

 

От всяка област могат да участват двама състезатели – ученици избрани от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях, които се придружават от един или двама ръководители.

За да се осъществи подбор на участниците е необходимо да изпратите в РУО – София-град предложение за участие в националното състезание за ключови компетентности по природни науки на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg. до 17.11.2017 г. Предложенията трябва да бъдат оформени по приложения образец.

Предложените ученици трябва през настоящата учебна година да се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ клас на ОУ или СУ, както и в VІІІ, ІХ и Х клас на профилирани гимназии и паралелки на СУ с интензивно изучаване на чужд език;

В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства.

Информация за организацията и провеждането на състезанието ще бъде публикувана веднага след получаване на официална информация от страна на РУО – Плевен – домакин на състезанието.

Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, която ще излъчи участниците в Х-тото Национално състезание по природни науки и екология до 17.11.2017 г. Протоколът с допуснатите до участие ученици ще бъде публикуван на 19.11.2017 г. на сайта по природни науки.Допуснатите до участие ученици следва да подадат заявки по образец.

Приложение: Образец на бланка               

                                                                      

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

 

Изх. № РУО1-24820/18.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че министерството на образованието и науката с писмо с №9105-336/17.10.2017 г. и вх.№ РУО1-24639/17.10.2017 г. информира за Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag Ltd в партньорство с научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи  до 30.11.2017 г. индивидуално или в екип. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории - ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM AMBASSADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес: edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.09.2017

47та Национална конференция на учителите по химия

Изх. № РУО1-22593/29.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21906/19.09.2017 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“, информира, че в периода 27.10.2017 г.  – 29.10.2017 г. в град Благоевград ще се проведе 47та Национална конференция на учителите по химия с международно  участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности.“Тематичните направления са следните:Развитие на природонаучна грамотност и ключови умения чрез обучение по химия.Експериментът в природонаучното образование: от началното училище до университета.Учебната среда в българското природонаучно и химично образование: реалности и възможност за промяна.На конференцията ще бъдат раздадени годишните награди за учители по химия от Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий“.За повече информация можете да посетите сайтa на конференцията.Приложено Ви изпращам текстов файл с всички документи на конференцията. 

21.09.2017

Съвещание с учителите по природни науки

Изх. № РУО – 21930/ 20.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТАВ ГРАД СОФИЯ

На вниманието на учителите по природни науки!Промяна на мястото за провеждане на съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г.!

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Уведомявам Ви, че съвещанието с учителите по природни науки на 28.09.2017 г. ще се проведе в Национален политехнически музей, ул. „Опълченска“ 66 от:

10:00 часа за учителите със следобедна заетост

14:00 часа за учителите със сутрешна заетост.

Моля да информирате учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

„Научна лаборатория на Байер“ за приложна забавна химия и биология

Изх. № РУО1-21990/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с вх.№ РУО1-18330/31.07.2017 г., в периода 10 – 15 октомври 2017 г. в Националния музей „Земята и хората“ ще се проведе „Научна лаборатория на Байер“ за приложна забавна химия и биология.Лабораторията ще бъде отворена за деца на възраст 9 – 12 години, като те ще могат да я посетят напълно безплатно. По време на инициативата специалисти ще демонстрират експеримент, които ще покажат забавната страна на химията и биологията,  с цел да се доближат децата до науката и да предизвика желание за учене по забавен и ангажиращ начин.

Моля, при проявен интерес от Ваша страна, след създадена организация за ненарушaване на учебния процес, както и след информирано съгласие на родителите, да заявите участие на тел. 0889 702 508

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2017

Семинари за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки

Изх. № РУО1-21870/19.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21836/19.09.2017 г., Организационният комитет на международната конференция „Децата и дигиталната ера“ под патронажа на ЮНЕСКО информира, че на 20.09.2017г.  и 21.09.2017г. в Столичната библиотека  ще се проведат семинари за учители по математика, информатика, ИТ и природни науки, както и за ученици интересуващи се от темата.Достъпът е разрешен само за регистрирани участници.Приложение: Регистрационен формулярВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.08.2017

Анализ на резултатите от регионално външно оценяване по Човекът и природата в V клас

Изх. № РУО1 – 19722/ 28.08.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание „Анализ на резултатите от регионално външно оценяване по Човекът и природата в V клас“, извършен от Центъра за оценяване в предучилищното и училищно образование.

 

Приложение: Анализ на резултатите от регионално външно оценяване по Човекът и природата в V клас

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.08.2017

Лятно училище по проект EEOBSS

Изх. № РУО1-19246 /17.08.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Уведомявам Ви, че с писмо вх.№ РУО1-19147/16.08.2017 г. от Българска Академия на Науките, Институт за космически изследвания и технологии, подписано от проф. д-р инж. Лъчезар Филчев, ни информира, че в периода 8-12 септември 2017 в 7-мо СУ "Кузман Шапкарев" в гр. Благоевград ще се проведе лятно училище по проект EEOBSS. Обучението ще е по приложение на съвременни геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята. Участниците (ученици от 10-12 клас) ще имат възможност да се запознаят с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса; технологиите GNSS, GPS и Galileo; методите за предварителна обработка и класификация на спътникови изображения, както и приложението на методите и данните от наблюдението на Земята при изследване на климатичните промени и екосистемните услуги. Всички участници ще получат сертификати, които са атестат за извънкласни дейности при кандидатстване в наши и чужди университети. Желаещите да участват трябва да подадат до 30.08.2017 г. на имейл sschool@eeobss.space мотивационно писмо в свободен текст (на български и английски език), придружено от Препоръка от класния ръководител.

Резултатите от кандидатурите ще бъдат обявени на сайта на проекта (http://eeobss.space) на 31.08.2017 г. За част от одобрените кандидати в затруднено материално положение е възможно покриване на пътните разходи (до и от мястото на провеждане на мероприятието). За целта в мотивационното писмо трябва да се опише необходимостта от поемане на разхода.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

30.05.2017

Национална конференция на учителите по химия

Изх. РУО1 – 12189/ 29.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 27 до 29 октомври 2017 г. в град Благоевград ще се проведе 47-мата Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности“, организирана от Учебно-научната лаборатория по химическо образование, история и философия на химията, Катедрата по физикохимия към Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българското дружество по химическо образование, история и философия на химията и Регионалното управление на образованието – гр. Благоевград.

Актуална информация и формулярите за регистрация, желаещите учители могат да получат на сайта на конференцията:http://goo.gl/B2amL5. Регистрацията за участие ще се извърши в периода от 29.05.2017 г. до 10.10.2017 г.

Допълнителна информация и методическа подкрепа при изготвянето на докладите и съобщенията учителите може да получат на следния електронен адрес:chemconf@abv.bg или на телефон.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /