Академия „ВИЗИОНЕРИ“ 2023

Изх. № РУО1-5615/01.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община вх. № РУО1-5551/01.03.2023 г., Ви уведомявам, От 1 март 2023 г. започва записването за „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ 2023. Инициативата на Столична община е изцяло безплатна, като право на участие имат младежи на възраст от 15 до 29 г., живеещи на територията на София. Целта на инициативата е да провокира младите хора в търсенето на по-добри решения за общността.

Цялата информация, относно Академия „ВИЗИОНЕРИ“ 2023 можете да намерите на електронен адрес   https://www.sofia.bg/en/academy-2023/

Приложено Ви изпращам покана, декларация за съгласие, информационна карта.

Моля да сведете информацията за събитието до знанието на учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана, декларация за съгласие, информационна карта.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД