Актуализиране на информацията за държавния план-прием на училищните сайтове

Изх. № РУО1-23089/16.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите  по прием на ученици на места по държавен план-прием и на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 г., моля в срок до 20.06.2022 г. да актуализирате информацията на училищните сайтове. С оглед даване на възможност за информиран избор на родителите и кандидат-гимназистите, качената информация следва да съдържа освен наименование на паралелките и профилиращите предмети, балообразуващите предмети, начин на балообразуване и др., както и информация за сроковете на отделните дейности и етапи. Публикуваната информация трябва да е съобразена със заповедите на министъра на образованието и науката и на началника на РУО – София-град.

В същия срок, след качване на актуалната информация, попълнете следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9MUO1WLGynO-lGNnHkeoQiICeNWNGTWbeIk89zdD7nU5uJw/viewform

На сайта на РУО – София-град, в раздел „Изпити и прием на ученици – прием в VIII клас“, ще бъдат публикувани всички линкове.

Пожелавам спокойна и успешна кампания!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД