Актуализиране на информацията за държавния план-прием на училищните сайтове

Изх. № РУО1 – 14805/19.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите  по прием на ученици на места по държавен план-прием и по допълнителен държавен план-прием за учебната 2023/2024 г., в срок до 02.06.2023 г. следва да актуализирате информацията на училищните сайтове. С оглед даване на възможност за информиран избор на родителите и кандидат-гимназистите, качената информация следва да съдържа освен наименование на паралелките и профилиращите предмети, балообразуващите предмети, начин на балообразуване и др., както и информация за сроковете на отделните дейности и етапи. Публикуваната информация трябва да е съобразена със заповедите на министъра на образованието и науката и на началника на РУО – София-град.

Пожелавам спокойна и успешна кампания!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД