Актуализиране на информацията за училищата, в които се изучава испански език

Изх. № РУО1-4179/16.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. № РУО1-3261/08.02.2023 г. Ви уведомявам, че на работна среща в образователния отдел на посолството на Кралство Испания е взето решение да бъде инициирана национална среща на учителите по испански език, на която да бъде предложено учредяване на сдружение.

С цел обобщаване на информацията за училищата, в които се изучава испански език на територията на област София-град, следва в срок до 20.02.2023 г. да попълните приложения формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU8ptjGMnvqD2_Gn2EuQvNpameH-8lShACbAfXzaAGoT-nYA/viewform?usp=sf_link

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД