Проверка и актуализиране на списъчния състав на учениците в системата за провеждане на НВО в 10 клас

Изх. № РУО1-16673/28.05.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НВО В 10 КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  1. Моля да влезете в системата https://admin.zamaturite.bg и проверите списъчния състав на учениците си в 10 клас. При необходимост от промяна на данни или добавяне на нов ученик изпращайте доклад до РУО – София-град най-късно до 11.06.2021 г. След тази дата промени от РУО няма да могат да се правят.
  2. Всяко училище е длъжно да предостави необходимия брой служебни лица за провеждане на НВО в 10 клас. Проверете подадените служебни лица и техните възможности. За всяка зала, вход и коридор трябва да осигурите по 2 души.

Моля за точно спазване на посочения срок. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД