„Ало, Космос! Говори България! 3.0“

Изх. № РУО1-13547/11.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Академия Роботика с вх. № РУО1-13315/10.05.2023 г., Ви уведомявам, че академия роботика организира конкурс за въпрос към астронавт от НАСА или учен от ЦЕРН „Ало, Космос! Говори България! 3.0“

В конкурса могат да се включат деца на възраст между 6 и 19 години, като зададат кратък видео въпрос свързан с темите на Вселената, астронавтиката и STEM науките.

Участниците могат да отправят въпроса си към учен от НАСА, Суати Мохан, на английски език  или да го зададат на учените от ЦЕРН, на български език.

Условията на конкурса можете да намерите тук: bit.ly/hs-condition като формуляра за участие можете да изтеглите от тук bit.ly/hs-forms

Моля да сведете информацията за деня на отворените врати до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД