Анализ на здравословното състояние, физическото развитие и диспансерно наблюдение на децата и учениците

Изх. № РУО1-7103/23.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На сайта на Столична регионална здравна инспекция www.srzi.bg, в периода 13.03.2020 – 30.04.2020 г. в „Новини“ е публикувана информация за отчетната кампания за учебната 2019/2020 година, както и рубриката, в която са качени бланките на схемите за анализ, от където могат да бъдат изтеглени за попълване от медицинските специалисти в детските и учебни заведения, а именно:

 

Рубрика „Промоция и профилактика“ – подрубрика „Ученици“:

  1. Бланка за анализ на физическото развитие – ръст и телесна маса и физическа дееспособност на учениците за учебната 2019/2020 г.
  2. Бланка за регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на учениците за учебната 2019/2020 г.
  3. Бланка за диспансерното наблюдение на учениците за учебната 2019/2020 г.
  4. Бланка за анализ на физическото развитие, физическата дееспособност и диспансерното наблюдение на децата под 7-годишна възраст от подготвителните групи (ПДГ) в училищата за учебната 2019/2020 година.
  5. Бланка за регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на децата под 7-годишна възраст от подготвителните групи (ПДГ) в училищата за учебната 2019/2020 г.

В училищата, в които няма деца от подготвителни групи, бланки в т. 4 и 5 не се попълват.

 

Рубрика „Промоция и профилактика“ – подрубрика „Деца до 7 години“:

  1. Бланка за анализ на физическото развитие – ръст, телесна маса и физическа дееспособност на децата над 3 годишна възраст, както и за диспансерното наблюдение на децата за учебната 2019/2020 г.;
  2. Бланка за регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на децата от детските заведения за учебната 2019/2020 г.

Mедицинските специалисти от детските и учебни заведения да предоставят коректно попълнените схеми за анализ в периода от 13.04.2020 г. до 15. 04. 2020 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч., в сградата на Столична РЗИ, ул. „Враня“ № 20, етаж ІV, стая 402 или при дежурен инспектор. При невъзможност за предоставяне на място в посочения период, попълнените бланки могат да се изпратят и на електронен адрес: [email protected], но не по-късно от 22.04.2020 г.

Допълнителна информация може да получите от Мери-Лин Крачунова, старши инспектор в отдел „Интегрирана профилактика“ на телефон 0876156060 или 02/81-30-474.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД