Анекс към Колективен трудов договор за Столична община от 27.06.2018 г. и Споразумение от 01.07.2020 г. между работодателските организации и Регионално   управление на образованието – София-град

Рег. № РУО1-17573/08.07.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

  

Приложено Ви изпращам:

 

  1. Анекс към Колективен трудов договор за Столична община от 27.06.2018 г., сключено между Столична община, синдикалните и работодателските организации.
  2. Споразумение от 01.07.2020 г. между работодателските организации и Регионално управление на образованието – София-град.

 

Същите са публикувани на сайта на РУО – София-град в раздел „Нормативни актове и документи“, рубрика „Други нормативни актове“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-1631/06.07.2020 г.)