Анкета по проект „Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България“ на УНСС

Изх. № РУО1 – 1483/12.01.22г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо от УНСС с вх. № РУО1-00561/07.01.2022 г., Ви уведомявам, че научноизследователски екип от катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС работи по проект „Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България“.

В тази връзка, моля до 21.01.2022 г. учителите по БЕЛ и философия в повереното Ви училище да попълнят анкета на следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hsDH61DDU0SRGjt0D41trTD-knMBXRhHoYtudc31Xg1UNjVVM0lOTzNTOVRZQUtQWE9WSldSSkRHRS4u

Целта на анкетата е да събере информация за учителските нагласи и практики по отношение на изучаването на медийна грамотност в средните училища в България, да обобщи натрупания добър опит и да идентифицира проблемните зони.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД