Базар на професиите на 22 и 23 ноември 2019 г. в София Тех Парк

Изх. № РУО1-29927/21.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 29764/18.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 22 и 23 ноември 2019 г., в София Тех Парк, ще се състои Базар на професиите.

Чрез Базара на професиите, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН цели да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, да насърчи съзнателния избор на професия. Освен възможността да разгледат различните щандове, да надзърнат в различните професии и научат повече за тях от специалисти в конкретната област, гостите на събитието ще могат да посетят разнообразни лекции за кариерно ориентиране.

Базарът е с вход свободен за двата дни, като на 22.11.2019 г. (петък), от 10 до 17 часа, е предназначен за организирани посещения от училища с предварителна онлайн регистрация. На 23.11.2019 г. (събота) събитието е отворено за посещение от всички желаещи.

Пълната програма и формата за регистрация ще бъдат публикувани на www.unglobalcompact.bg  в средата на ноември.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД