Базар на професиите – виртуално събитие

Изх. № РУО1- 33480/24.11.20г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 33205/20.11.2020 г. Ви уведомявам, че на 28 ноември 2020 г. от 10 часа до 17 часа на живо във Facebook и YouTube ще се състои Базар на професиите.

В него ще бъдат представени над 20 професии от професионалисти от различни компании. В програмата са включени теми за кариерно ориентиране и дискусии за бъдещето на обществено значими професии.

Базарът е без предварителна регистрация. Присъединяването е директно онлайн.

Програмата ще бъде публикувана в платформите Facebook и YouTube на Българската мрежа и на www.unglobalcompact.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД
(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г. на министъра на образованието и науката)