Баскетбол за ученици с увреждания

Изх. № РУО1-15552/16.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Бакестболен клуб за хора с увреждания „Левски“ с вх. №РУО1-14413/08.05.2024 г., Ви уведомявам, че клубът е динамична спортна организация, посветена на предоставянето на възможности за хора с физически увреждания да се занимават със спорта „баскетбол в колички“. Тренировките се провеждат в баскетболната зала „Илия Мирчев“ на стадион „Георги Аспарухов“ всяка неделя от 16:30 часа. Клубът кани всички заинтересовани ученици да бъдат част от баскетболната общност.

За повече информация: д-р Владимир Искров, тел. 0896 800096; на електронна поща [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД