Безвъзмездно предоставяне от страна на издателствата на одобрени познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четимите учебници на приетите украински деца в българските детски градини и училища

Изх. № РУО1-13913/11.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-13804/08.04.2022 г., Ви уведомявам, че издателствата предоставят безвъзмездно одобрени познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници на приетите в българските детски градини и училища украински деца за учебната 2021 — 2022 година.

Моля, директорите да заявят необходимия брой печатни издания и достъп до електронно четимите учебници на електронните адреси на издателствата с копие до г-жа Пенка Иванова, директор на дирекция „Учебници и училищна документация“ – [email protected].

 

Издателствата, които са информирали Министерството на образованието и науката за тази възможност са:

Издателство Лице за контакт Адрес на електронната поща Телефонен номер
„Архимед 2” ЕООД Виктория Десова а[email protected] 0898 670 640

02 963 28 90

„БГ Учебник“ шОД Марина Димитрова [email protected] 0877 177 387
„Бит и техника“ ООД Виктория

Трифонова

Мариела Николова

[email protected] 0884 053 690
,Веди.БГ” ООД Донка Гълъбова [email protected] 0888 959 813
„Даниела Убенова-Даниела

Биланска” ЕТ

Даниела Биланска [email protected] 02 943 38 08

0896 616 208

„Домино“ ЕООД Цветослава

Иванова

[email protected] 0884 660 036
„Едюкейшънъл центьр”

ЕООД

Камелия Тотева [email protected] 0879 401 744
„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД Елена Цакова [email protected] 0886 001 985

02 8061/343

„ЛОКРАТ” ЕООД Сергей Герджиков [email protected]
ИК „МАРК 91” Люба Маркова [email protected] 0885 349 603
„Нова звезда – 2000” ТОД Радослава

Люцканова-Димитрова

[email protected] 0895 770 786
Оксфорд Юнивърсити

Прес”, представлявано от „Бук Хаус“ АД

Елена Цакова [email protected] 0886 001 985

02 8061/343

СД „Педагог 6” Делев, Луизова и с-ие [email protected] 02 954 41 47

02 954 41 43

„Пиърсън Едюкейшън

Лимитид”, представлявано от „С.А.Н. – ПРО“ ООД

САНПРО

Димитьр Димитров [email protected] 0884 662 012
„Просвета АзБуки” ЕООД

„Просвета плюс“ ЕООД

„Просвета — София” АД

[email protected]
„Регалия 6” ЕООД Райчо Ушатов [email protected] 0888 350 860

02 979 38 42

„ЮНИВЪРС” ЕООД, изюлючителен представител за България на издателство

„Експрес Пълбишинг”

Борислав Кипров [email protected] 0888 662 729

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД