Безплатен дистанционен турнир ScienceMeUp

Изх. № РУО1-9838/06.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “Университет за деца“ с вх. № РУО1-9754/06.04.2023 г., Ви уведомявам, че „Университет за деца“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организират безплатен дистанционен турнир ScienceMeUp. Турнирът е насочен към ученици от V до VII клас и е разделен на три етапа:

  • 04.2023 г., 09:00 часа – получаване на задачи след предварителна регистрация, като в срок до 23.04.2023 г. до 21:00 часа трябва да бъдат изпратени решените задачи съгласно получените указания.
  • 05.2023 г. – 09.05.2023 г. – събеседване с класираните за следващия етап
  • 05.2023 г. – 21 .05.2023 г. – изпълняване на практико – приложими задачи в лабораториите на СУ „Климент Охридски“.

Електронен адрес на Дистанционният турнир ScienceMeUp: https://uni4kids.bg/2023/04/03/sciencemeup2023/

Моля да сведете информацията за конкурса до знанието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Покана за участие

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД