Безплатен достъп до онлайн продукти на издателство „Атласи“

Изх. № РУО1-7333/27.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7314/26.03.2020 г., Ви уведомявам, че до края на учебната 2019/2020 година издателство „Атласи“ предоставя безплатен достъп до всички свои онлайн продукти.
На интернет страницата на издателството www.atlasi.bg, са достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти, интерактивни упражнения и тестове по география и икономика и история и цивилизация/цивилизации за всички класове.Онлайн продуктите са създадени по действащите учебни програми.
Онлайн помагалата дават допълнителен електронен ресурс на учителите, учениците и родителите в подготовката и провеждането на дистанционния учебен процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД