Безплатен уебинар за директори на училища, администратори и учители на тема „Онлайн безопасност при организиране на дистанционно преподаване“

Изх. № РУО1-8985/27.04.2020

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8886/27.04.2020 г. Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без раници“ организира на 27 април 2020 г. от 17:00 часа безплатен уебинар за директори на училища, администратори и учители на тема „Онлайн безопасност при организиране на дистанционно преподаване“.

Регистрация можете да извършите на адрес: https://forms.gle/fraStWDM1hLivubR8

Повече информация можете да видите на сайта на Сдружение „Образование без раници“https://obr.education/

За контакти: Станислава Гатева – тел. +359878350505 и email- [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД