Безплатен уебинар за учители на тема „Дистанционно обучение с MS Teams и Khan Akademy“

Изх. № РУО1-7675/03.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7643/02.04.2020 г. Ви уведомявам, че Сдружение „Образование без раници“ организира на 5 април 2020 г. от 16:00 часа безплатен уебинар за учители на тема „Дистанционно обучение с MS Teams и Khan Akademy“.

Регистрация можете да извършите на адрес: https://bit.ly/3dGTrxk

Линк за включване в уебинара ще получите след регистрация. Преди началото на уебинара можете да се запознаете със статията „Как да използваме Кан Академия при извънредното положение/грипни ваканции (а и в учебно време)“ на адрес: https://obr.education/khan-distancionno/

Повече информация можете да видите на сайта на Сдружение „Образование без раници“ – https://obr.education/

За контакти: Станислава Гатева – тел. +359878350505 и email- [email protected]

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД