Безплатен уебинар на тема „Параформално образование — четвъртото измерение“

Изх. № РУО1-15822/20.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-15646/19.05.2021 г. Ви уведомявам, че Център за изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО) организира на 20 май 2021 г. от 18:30 ч.  уебинар на тема „Параформално образование – четвъртото измерение“. Уебинарът се провежда като част от програмата от публични събития по проект 80-10-27/2021 г. на УФ – НИ „Концептуално и приложно многообразие на свързаността между формалното и неформалното образование в България”. Достъпът е свободен за всички желаещи (педагогически специалисти, родители), чийто интерес е провокиран от темата на адрес:

https://meet.google.com/aqn-cgnb-iot

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД