Безплатен уебинар на тема „Превенция на професионалния стрес и бърнаута, стимулиране на уелнеса и баланса работа-личен живот“

Изх. №РУО1-7907/08.04.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7850/07.04.2020 г. Ви уведомявам, че Академията за Практическа психология в образованието организира на 9 и 10 април 2020 г. в платформата Zoom безплатен уебинар за учители, психолози, директори и всички желаещи педагогически пециалисти на тема „Превенция на професионалния стрес и бърнаута, стимулиране на уелнеса и баланса работа-личен живот“. Уебинарът е с продължителност 8 часа в две части – на 9 април 2020 г. и на 10 април 2020 г. от 9:00 часа или от 15:30 часа, в зависимост от желанието на обучаемите.

Заявка за включване в уебинара можете да изтеглите на адрес: https://dox.abv.bg/download?id=235be6f2b6

Заявката се изпраща на еmail – [email protected]

За повече информация – телефон 0876 422 652

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД