Безплатен уебинар от фондация „Заедно в час“

Изх. № РУО1-36766/08.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-36369/04.11.2021 г. Ви уведомявам, че фондация „Заедно в час“ организира безплатен уебинар на тема „Тайната на формиращото оценяване в присъствена и онлайн среда. 5 стратегии как да разберем какво научават учениците“. Уебинарът ще се проведе на 17 ноември (сряда) от 18:30ч. през Zoom, като се изисква задължителна регистрация на адрес: https://zaednovchas.bg/webinar-1-registratsia/?ct=t(RT_newsletter_non-prosp_video-hristo_COPY_03)&mc_cid=ec1a7e5c8a&mc_eid=9a8f6c2276

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД