Безплатна онлайн платформа за учители

Изх. № РУО1-2120/14.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Фондация „Световен образователен форум – България” с подкрепата на Министерство на образованието и науката разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, достъпна за всички училища и педагогически специалисти в страната след регистрация на линк  https://www.teacherwef.bg

Платформата за взаимопомощ дава възможност:

 • да се ползват готови ресурси в шест направления:
  • иновативни методи в класната стая;
  • STEM образование;
  • коучинг;
  • лидерство;
  • медии, комуникации, пиар;
  • умения на 21 век.
 • да се участва в обмен на разработени от учителите уроци по всички предмети  от I до XII клас, при запазване на авторските им права;
 • да се споделят новини, да се обменя информация за проекти,  професионални съвети чрез включване в създадения форум за професионални дискусии.

За да подкрепи допълнително усилията на учители и директори, фондация „Световен образователен форум България“ ще организира и проведе през месец април 2021 г. безплатен семинар за най-активното в платформата за взаимопомощ училище. Това ще бъде училището  с най-голям брой споделени до края на февруари 2021 г. уроци в Платформата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД