Безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг

Изх. № РУО1-25500/03.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Министерството на образованието и науката подкрепя кампанията на фирма „Kwiat“ за безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг на учащи, деца и младежи до 18 годишна възраст.

Контактите по места следва да бъдат осъществявани от организаторите пряко с директорите на училищата за уточняване на възможностите за осъществяване на прегледите при спазване на законовите искания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“. Препоръчително е по преценка на директорите, на първите родителските срещи, родителите да бъдат уведомени за предстоящата кампания.

Допълнително фирма „Kwiat“ ще осигури плакати за кампанията, които ще се раздават от РУО – София-град.

 

  

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД