Безплатни обучения за учители

Изх. № РУО1-15306/17.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-14854/13.05.2021 г. Ви уведомявам, че Националния инспекторат по образование организира през м. юли 2021 г.  обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г. Повече информация може да видите в приложената обява.

Приложение:

  1. Обява за обучение за външни инспектори.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД