Безплатни обучения за учители

Изх. № РУО1-12734/21.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-12589/20.04.2021 г. Ви уведомявам, че Център за творческо обучение организира до края на месец май 2021 г. безплатни обучения за учители за използване на облачната платформа Google Workspace.

Поканата за безплатни обучения е достъпна на адрес: https://docs.google.com/document

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД