Безплатни обучения по програмиране и дигитални технологии за ученици от III до ХII клас

Изх. № РУО1- 29809/19.09.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-225/14.09.2023 г., вх. № РУО1-29348/14.09.2023 г. Ви уведомявам, че фондация „Телерик Академия“ организира безплатни обучения по програмиране и дигитални технологии за ученици от III до XII клас.

Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Фондация „Телерик Академия“ до 05 октомври 2023 г. и не изисква предишни ИТ познания от участниците. Обученията започват в края на месец октомври и ще се провеждат до май-юни 2024 г.

Повече информация за начина на кандидатстване, преподавателите, програмите и графика на школите може да се намери на интернет страницата на Фондация „Телерик Академия”.

Обръщам внимание, че учебните програми, по които се води обучението не са одобрявани от Министерство на образованието и науката и МОН не носи отговорност за процеса на организация на школите и качеството на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД