Безплатни уебинари за детски градини и училища от Център за творческо обучение

Изх. № РУО1-38396/22.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-38325/22.11.2021 г. Ви уведомявам, че екипът на Център за творческо обучение кани детски градини и училища да се включат в безплатни онлайн събития както следва:

  1. За детски градини – Уебинар „Образователна трансформация на детската градина с LEGO Education“ на 24.11.2021 г. от 16:00 ч. на адрес:

https://docs.google.com/document/d/1ub1KW5P5h4v4coCOG-oMosWKLSGceuMo3iL42AcsapQ/edit

 

  1. За училища Уебинар „Проектно базирано STEM обучение с Chromebook“ на 26.11.2021 г. от 16:00 ч. на адрес:

https://docs.google.com/document/d/1hOFFLUhefKer48izKZ0CeqfiE60ScFdkNHXJLQwHEBI/edit

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД