Безплатни уебинари на фондация „Музейко“ на тема „Психично здраве и професионално благополучие“

Изх. № РУО1-16276/26.05.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с  вх. № РУО 1-15707/19.05.2021 г.,  Ви уведомявам, че Фондация „Музейко“ организира безплатни уебинари за учители на тема „Психично здраве и професионално благополучие“, които ще се проведат на 4 и на 5 юни 2021 г.

Програмата включва тематична презентация, дискусии и активна възможност за себепознание и самоанализ. Водещ е Елисавета Тараджи – социален педагог и консултант по позитивна психотерапия.

За събитието на 04.06.2021 г. (петък) от 17:00 ч. до 18:30 ч. регистрацията е на следния линк: https://cutt.ly/Muzeiko_webinar_4.

За събитието на 05.06.2021 г. (събота) от 10:00 ч. до 11:30 ч. регистрацията е на следния линк: https://cutt.ly/Muzeiko_webinar_5.

Фондация „Музейко“ разработва интердисциплинарни уроци за учениците от І до ІV клас с ресурси към тях, които са със свободен достъп след регистрация в платформата MyMuzeiko (https://mymuzeiko.bg).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД