Безплатно използване на ледена пързалка в Княжеска градина

Изх. №РУО1-212/04.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ с вх. №РУО1-43128/08.12.2022 г., припомням, че от 01.12.2022 г. за първи път в София отвори врати новоизградена ледена пързалка в парковото пространство в Княжеската градина. Фондация “София – Европейска столица на спорта”, заедно със Столична община и организаторите на Ледения парк в Княжеска градина предоставят безплатно пързалката за ученици от столичните училища всеки делничен ден от вторник до петък в часовете от 9:45-11:00 или от 15:45-17:00. Пързалката ще е възможно да се посещава само от групи ученици по училища (не поединично) в посочените интервали въз основа на предварително изготвен график. Желаещите училища следва да изпратят предварително своите заявки на адрес [email protected]. Заявките е необходимо да съдържат име на училището, желана сесия (сутрин или следобед), брой деца и възраст, както и име и телефон за връзка с учителя, който ще ги придружава.

За повече информация и контакт можете да се обръщате към Николай Стоилов – 0885515030.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД