Безплатно онлайн обучение за учители по френски език

Изх. № РУО1-14021/15.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ФРЕНСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО 1-13835/12.06.2020 г., Ви уведомявам, че Френският институт в България кани учителите по френски език и учителите, преподаващи учебен предмет на френски език да се включат в безплатно онлайн обучение от 6 до 31 юли 2020 година, организирано от France Education International . Записването е от 8 до 21 юни 2020 година на сайта: www.ciep.fr/campus-numerique-2020 На сайта е достъпна и подробната програма.

Моля да предоставите информацията за обучението на учителите по френски език от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД